Novosti

Donošenjem novog Zakona o zaštiti prirode 2013. godine, Javna ustanova morala je uskladiti svoj naziv s odredbama novoga zakona. U skladu s člankom 130. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13) i člankom 34. Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 15/13), Županijska skupština je na 7. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. Tekst Izmjene i dopune možete pročitati ovdje.

Upravno vijeće također je donijelo novi Statut Javne ustanove na 48. sjednici održanoj 11. srpnja 2014. godine. Suglasnost na Statut dao je župan Brodsko-posavske županije Zaključkom o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

Temeljem Izmjena i dopuna odluke o osnivanju i novog statuta, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije promijenila je ime u Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. Također se ravnopravno može koristiti i skraćeni naziv Javna ustanova Natura Slavonica.

Početkom ljeta ljudi u naseljima na tlu često nalaze ptiće sove male ušare (foto V. Andrić)

Od sredine proljeća do početka ljeta ljudi često po gradovima i selima nalaze mlade sove na tlu. Najčešće je riječ o sovama vrste mala ušara (lat. Asio otus) koje su ispale iz gnijezda. Ako pronađete sovu na tlu, podignite ju na granu najbližeg drveta tako da ju ne mogu napasti mačke i drugi predatori. Roditelji će se odazvati na njezin zov i nastaviti ju hraniti na grani.

Dana 5. srpnja 2013. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prirode. Zakon možete preuzeti na stranicama Narodnih novina (broj 80/2013) ili ovdje:

Zakon o zaštiti prirode ( PDF, 1.03 MB)

Dan planeta Zemlje 2013 - Lice klimatskih promjena (preuzeto sa http://www.earthday.org/)

Dan planeta Zemlje počeo se slaviti 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama na inicijativu Gaylorda Nelsona, senatora iz Wisconsina. Obilježavanje je počeo kako bi skrenuo pažnju javnosti na potrebu očuvanja čistog zraka, vode, tla te ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Od 1990. godine, ovaj se praznik obilježava i u Hrvatskoj, a 1992. godine postao je službeni međunarodni praznik odlukom Ujedinjenih naroda. Danas se obilježava u 192 zemlje svijeta. Ove godine tema obilježavanja je Lice klimatskih promjena (engl. The Face of Climate Change). Kroz pojedinačne primjere utjecaja promjene klime na živote ljudi pokušava se ukazati na ozbiljnost ovog negativnog trenda. Klimatske promjene će prije ili kasnije drastično utjecati na živote svih stanovnika Zemlje.