Novosti

Hrvatski centar za razminiranje završio je razminiranje posebnog rezervata šumske vegetacije Prašnika. U našoj županiji ostaje još jedno minski sumnjivo zaštićeno područje - Muški bunar, prašuma zaštićena također u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

Foto: arhiva Radiokluba "Hrvatska Flora Fauna"

U subotu, 31. studenog 2015., posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik posjetili su radioamateri iz Radiokluba „Slavonski Brod“ i Radiokluba "Hrvatska Flora Fauna" u suradnji s Javnom ustanovom Natura Slavonica. Tom su prilikom „aktivirali“ Prašnik uspostavom oko 600 radioveza s postajama iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Radioamateri postavljanjem svoje opreme (antena, radiouređaja, akumulatora, solarnih panela i ostalog pribora za rad i napajanje) u prirodi simuliraju rad u izvanrednim situacijama (poplave, potresi i slične katastrofe) i time dokazuju da su spremni u svim uvjetima ostvariti kontakte sa ostatkom svijeta. Slična simulirana aktivnost danas je iskorištena u filmovima, ali i u stvarnim situacijama, kao nedavno poslije katastrofalnog potresa u Nepalu.  Stoga je drugim radioamaterima posebno zanimljivo uspostaviti vezu sa stanicom koja radi u takvim otežanim uvjetima (uz akumulatore ili solarne panele) što povećava zanimljivost projekta. Nakon uspješno završenog posla, bilo je vremena i za druženje.

Ova aktivnost dio je projekta „Hrvatska flora i fauna na radiovalovima“ čiji je nositelj Radioklub "Hrvatska Flora Fauna". Cilj projekta je kroz godišnje aktivnosti pridružiti se naporima hrvatskih institucija u očuvanju i promidžbi zaštićenih prirodnih vrijednosti, odnosno područja. Temeljni cilj je ukazati široj društvenoj zajednici na potrebu zaštite prirodnih vrijednosti. Aktivnosti radioklubova originalan su način promocije zaštićenih područja, a na ovaj način su se radioamateri uključili i u obilježavanje 50 godina proglašenja posebnog rezervata šumske vegetacije Prašnik (1965.-2015.) te završetka njegova razminiranja.

Više informacija o događaju možete dobiti na web stranici:

http://www.qrz.com.hr/aktivacija-sume-prasnik/

Više informacija o projektu „Hrvatska flora i fauna na radiovalovima“ pročitajte na:

www.9aff.sova-projekt.hr

Foto: arhiva Radiokluba "Hrvatska Flora Fauna"

Foto: arhiva Radiokluba "Hrvatska Flora Fauna"

Misao vodilja ovogodišnjeg, 45. u nizu, međunarodnog obilježavanja Dana planeta Zemlje je redefiniranje napretka čovječanstva u kojem sudjeluju svi njezini stanovnici. Zato je ovogodišnji zajednički moto: Sada mi vodimo!

Naš je red da vodimo Zemlju u skladu s održivim razvojem, uz napuštanje pretjeranog korištenja fosilnih goriva i prihvaćanje obnovljivih izvora energije, razumno gospodarenje prirodnim resursima i učenje na primjeru tradicijskog održivog korištenja vode i zemlje. Ovakve promjene su nužne ako želim sačuvati planet na kojem živimo. Vrijeme je za uključivanje svih stanovnika Zemlje u planiranje njezine i naše budućnosti! Sada mi vodimo!

Brodska ekološka udruga Zemlja - BEUZ, Javna ustanova Natura Slavonica, Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod i Udruga za promicanje i poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja i pčelarstva – DESPIK zajednički su obilježile Dan planeta Zemlje.

Naš je cilj bio educirati stanovnike Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije o vrijednostima Save i njezinih poplavnih područja te ih uključiti u akcije zaštite i aktivno upravljanje rijekom Savom. Sava je praktički jedina velika europska rijeka koja je donekle očuvala prirodnost svoga toka te tradicijske načine korištenja prostora uz rijeku koji s periodičnim poplavama i čuvaju specifičnu floru i faunu ovih prostora. Savska voda stoljećima se izlijeva na poplavne šume i pašnjake te se tako snizuje vodostaj i štite naselja od poplava. Takvo upravljanje prostorom uz rijeku, temeljeno na tradiciji, čini Savu zelenim srcem Europe i dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 kao područje očuvanja važno za vrste i stanišne tipove. Sava je postala dio ekološke mreže jer na području Hrvatske uključuje 3 staništa i 11 vrsta čija je zaštita proglašena interesom Europske Unije temeljem Direktive o staništima (Council Directive 92/43/EEC) te 2 nacionalno važna staništa i 4 nacionalno važne vrste. Uz rijeku Savu i njezine pritoke vezano je 6 od 7 zaštićenih područja i 11 od 15 područja ekološke mreže u Brodsko-posavskoj županiji.

Učeći iz tradicije naših prostora, možemo očuvati prirodne vrijednosti na korist našeg okoliša i nas samih. Na najljepšoj pješčanoj savskoj plaži Poloju ozelenjeli smo začinsku spiralu i zelene gredice po uzoru na tradicijske vrtove našega kraja pune začinskog bilja i tradicijskih sorti povrća. Sadnice je donirala Udruga za promicanje i poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja i pčelarstva – DESPIK, a zajednički su ih posadili predstavnici Udruge DESPIK, BEUZ-a i Javne ustanove.

O akciji su izvještavali:

Večernji list

http://www.vecernji.hr/hrvatska/ekolozi-i-ucenici-sadili-ljekovito-i-zacinsko-bilje-1001717

Slavonskobrodska televizija

http://sbtv.hr/vijesti/item/2881-dan-planeta-zemlja

 

Pogledajte galeriju fotografija...

Rode su puštene u područje ekološke mreže Dvorina (foto: V. Andrić)

U srijedu, 29. travnja 2015., iz Centra za zbrinjavanje zaštićenih životinja u Ruščici pušteno je u prirodu 5 roda. Ondje su bile na oporavku od iscprljenosti ili ozljeda. Uglavnom su to prošlogodišnje mlade ptice koje u jesen nisu bile spremne za migraciju. Rode su puštene na područje ekološke mreže Dvorina (predjel Komoračno kod Gornje Bebrine). Prethodno je rode prstenovao službeni prstenovač i ornitolog Mirko Šetina uz asistenciju voditelja Centra Barice i Mirka Mileca. Puštanju su nazočili i viši inspektor zaštite prirode Željko Vuković te djelatnici Javne ustanove.

 

Pogledajte galeriju fotografija...

Brodska ekološka udruga Zemlja - BEUZ

 

Javna ustanova Natura Slavonica

 

Srednja škola Matija Antun Reljković

i

Udruga za promicanje i poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja i pčelarstva - DESPIK

 

 

pozivaju Vas na obilježavanje

 

 

Dana planeta Zemlje

 

srijeda, 22. travnja 2015. u 10.00 sati

na Poloju