Novosti

Detalj s muzejske pozivnice na otvorenje

U četvrtak, 30. listopada 2014., u Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu otvorena je izložba Pljuskara - svjedok drevnog mora. Na otvorenju izložbe su govorili kustosica Muzeja i autorica izložbe Ivana Maruščak, ravnateljica Muzeja Danijela Ljubičić-Mitrović i ravnatelj Javne ustanove Natura Slavonica Josip Bodrožić-Džakić. Na izložbi je predstavljen velik broj fosila prikupljenih u kanjonima Pljuskare i okolnim nalazištima na Dilju.

"Područja kanjona Pljuskare predstavljaju tri kanjona nastala erozijskim djelovanjem potoka koji su otvorili slojeve stijena nastalih i taloženih u pradavnom Panonskom moru", u najavi izložbe kazala je kustosica Maruščak.

Ravnatelj Bodrožić-Džakić predstavio je dosadašnje aktivnosti Javne ustanove vezane za izradu potrebnih stručnih podloga s ciljem zakonske zaštite geoloških vrijednosti kanjona Pljuskare. Također je najavio početak službene procedure za proglašenje kanjona Pljuskare zaštićenim u kategoriji paleontološkog spomenika prirode u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. Djelatnici Javne ustanove i Muzeja i do sada su surađivali na projektima zaštite i promocije vrijednosti Pljuskare.

Posjetitelji će do 15. prosinca imati priliku vidjeti okamenjene ostatke davnih stanovnika ovih prostora.

 

Autorica izložbe Ivana Maruščak govori na otvorenju (autor fotografije Damir Fajdetić, ustupio Muzej Brodskog Posavlja)

Ravnatelj Javne ustanove Josip Bodrožić-Džakić na otvorenju izložbe (autor fotografije Damir Fajdetić, ustupio Muzej Brodskog Posavlja)

Svečano otvorenje izložbe (autor fotografije Damir Fajdetić, ustupio Muzej Brodskog Posavlja)

Svečano otvorenje izložbe (autor fotografije Damir Fajdetić, ustupio Muzej Brodskog Posavlja)

Donošenjem novog Zakona o zaštiti prirode 2013. godine, Javna ustanova morala je uskladiti svoj naziv s odredbama novoga zakona. U skladu s člankom 130. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13) i člankom 34. Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 15/13), Županijska skupština je na 7. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. Tekst Izmjene i dopune možete pročitati ovdje.

Upravno vijeće također je donijelo novi Statut Javne ustanove na 48. sjednici održanoj 11. srpnja 2014. godine. Suglasnost na Statut dao je župan Brodsko-posavske županije Zaključkom o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

Temeljem Izmjena i dopuna odluke o osnivanju i novog statuta, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije promijenila je ime u Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. Također se ravnopravno može koristiti i skraćeni naziv Javna ustanova Natura Slavonica.

Dana 5. srpnja 2013. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prirode. Zakon možete preuzeti na stranicama Narodnih novina (broj 80/2013) ili ovdje:

Zakon o zaštiti prirode ( PDF, 1.03 MB)

Početkom ljeta ljudi u naseljima na tlu često nalaze ptiće sove male ušare (foto V. Andrić)

Od sredine proljeća do početka ljeta ljudi često po gradovima i selima nalaze mlade sove na tlu. Najčešće je riječ o sovama vrste mala ušara (lat. Asio otus) koje su ispale iz gnijezda. Ako pronađete sovu na tlu, podignite ju na granu najbližeg drveta tako da ju ne mogu napasti mačke i drugi predatori. Roditelji će se odazvati na njezin zov i nastaviti ju hraniti na grani.