Donošenjem novog Zakona o zaštiti prirode 2013. godine, Javna ustanova morala je uskladiti svoj naziv s odredbama novoga zakona. U skladu s člankom 130. stavkom 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13) i člankom 34. Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 15/13), Županijska skupština je na 7. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. Tekst Izmjene i dopune možete pročitati ovdje.

Upravno vijeće također je donijelo novi Statut Javne ustanove na 48. sjednici održanoj 11. srpnja 2014. godine. Suglasnost na Statut dao je župan Brodsko-posavske županije Zaključkom o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica.

Temeljem Izmjena i dopuna odluke o osnivanju i novog statuta, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije promijenila je ime u Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. Također se ravnopravno može koristiti i skraćeni naziv Javna ustanova Natura Slavonica.