Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica osnovana je 2004. godine odlukom Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Ustanova je osnovana s ciljem očuvanja zaštićenih područja, svojti, minerala, sigovina i fosila. Pod nadležnošću Ustanove je sedam zaštićenih područja i 16 područja ekološke mreže.

Osim zaštite prirodnih vrijednosti djelatnost Ustanove obuhvaća edukaciju i promidžbu prirodnih vrijednosti, održavanje zaštićenih područja, upravljanje korištenjem zaštićenih područja s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, osiguravanje znanstvenih i stručnih istraživanja i praćenje stanja biološke raznolikosti u Županiji. Ustanovu financira osnivač Brodsko-posavska županija sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19127/19). Sukladno Statutu Javne ustanove, tijela koja upravljaju Javnom ustanovom su Upravno vijeće, kojeg čine predsjednik i četiri člana,  i ravnatelj. Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća na vlastitu inicijativu, a na njima osim predsjednika i članova Upravnog vijeća sudjeluju ravnatelj, stručni voditelj i glavni čuvar prirode bez prava odlučivanja. Statutom nije predviđeno sudjelovanje javnosti na sjednicama.

Ravnatelj Javne ustanove  je Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

 

Statut Javne ustanove ( PDF, 5.6 MB)

Izvješće o radu za 2011. godinu ( PDF, 6.1 MB)

Izvješće o radu za 2012. godinu ( PDF, 2.2 MB)

Izvješće o radu za 2013. godinu ( PDF, 3.0 MB)

Izvješće o radu za 2014. godinu ( PDF, 1.5 MB)

Program rada za 2015. godinu ( PDF, 1.3 MB)

Izvješće o radu za 2015. godinu ( PDF, 1.83 MB)

Program rada za 2016. godinu ( PDF, 1.20 MB)

Program rada za 2017. godinu ( PDF, 205 kB)

Izvješće o radu za 2016. godinu ( PDF, 3.19 MB)

Program rada za 2018. godinu ( PDF, 2.37 MB)

Izvješće o radu za 2017. godinu ( PDF, 2.72 MB)

Program rada za 2019. godinu ( PDF, 3.90 MB)

Izvješće o radu za 2018. godinu ( PDF, 2.66 MB)

Program rada za 2020. godinu ( PDF, 3.90 MB)

Izvješće o radu za 2019. godinu ( PDF, 2.59 MB)

Program rada za 2021. godinu ( PDF, 2.54 MB)

Izvješće o radu za 2020. godinu ( PDF, 2.03 MB)

Program rada za 2022. godinu ( PDF, 2.54 MB)

Izvješće o radu za 2021. godinu ( PDF, 2.03 MB)

Program rada za 2023. godinu ( PDF, 2.54 MB)

Izvješće o radu za 2022. godinu ( PDF, 2.03 MB)

Program rada za 2024. godinu ( PDF, 2.54 MB)