Pratite nas putem RSS-a!

Pristup informacijama

Popunite obrazac

{ BreezingForms : prijava_gajna } 

 

Popunite obrazac

{ BreezingForms : prijava_gajna 1, 0, } 

 

Ovdje možete preuzeti Plan savjetovanja s javnošću Javne ustanove Natura Slavonica za 2017. godinu:

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu ( PDF, 255KB)

Ovdje možete pogledati predložak obrasca Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:

Obrazac ( PDF, 85KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. Javne ustanove Natura Slavonica možete pogledati/preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće za 2015. ( PDF, 213 KB)

.