Bijela roda

Naknade za održavanje krovišta i dimnjaka, na kojima je rodino gnijezdo, isplaćene su studenom 2014. godine u sklopu projekta Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) u Brodsko-posavskoj županiji za 2014. godinu. Naknada, kao i prijašnjih godina, iznosi 700,00 kn po gnijezdu. Ove godine ukupno je za naknade isplaćeno 49.000,00 kn. Polovicu toga iznosa donirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a polovicu Brodsko-posavska županija.

U sklopu Projekta djelatnici Javne ustanove su i 2014. godine prebrojavali rodina gnijezda u Brodsko-posavskoj županiji. Ukupno su zabilježena 153 gnijezda i 119 mladih ptića rode.

Roda u gnijezdu (arhiva Javne ustanove)

 

Krajem prosinca 2013. godine isplaćene su naknade za obnovu i održavanje krovišta u sklopu projekta Zaštita i očuvanje bijele rode u Brodsko-posavskoj županiji. Naknada iznosi 700,00 kn po rodinom gnijezdu. Ove godine isplaćene su 72 naknade u ukupnom iznosu od 50.400,00 kn.

Naknada se isplaćuje od 2009. godine u sklopu navedenog projekta koji provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije.  Naknada je namijenjena čišćenju i obnovi krovišta. Polovicu troškova isplate naknade snosi Brodsko-posavska županija, a drugu polovicu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu Projekta djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije provode program praćenja broja gnijezda bijele rode (lat. Ciconia ciconia) u Županiji. Obilaze sva naselja na području rasprostranjenosti roda u Županij, fotografiraju gnijezda te bilježe broj gnijezda i mladih roda. Tokom obilaska vlasnicima objekata s rodinim gnijezdom podijele se obrasci koje trebaju ispuniti. Također ih se informira o dodatnoj dokumentaciji koju uz popunjene obrasce treba dostaviti Javnoj ustanovi (dokumentacija kojom se dokazuje da su vlasnici/korisnici objekta, podaci o tekućem/žiro računu potrebni za isplatu). Pravo na naknadu mogu ostvariti fizičke i pravne osobe. Temeljem pristigle dokumentacije i prikupljenih podataka, povjerenstvo svake godine utvrđuje listu za isplatu naknada.

Zahvaljujemo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na uspješnoj petogodišnjoj suradnji na projektu Zaštita i očuvanje bijele rode!

Važan dio rada Javne ustanove predstavlja praćenje stanja populacije strogo zaštićenih i zaštićenih svojti te projekti i akcije za njihovu zaštitu. Ovakve aktivnosti se moraju poduzimati uz uključivanje drugih stručnih i znanstvenih institucija te specijalista zoologa ili botaničara kako bi imali željeni pozitivni učinak na ugroženu populaciju. Treba naglasiti da se sve aktivnosti zaštite moraju provoditi isključivo uz dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode te u suglasnosti s uvjetima zaštite koje Ministarstvo izdaje.
Vlasnici objekata s rodinim gnijezdom na krovu primali su novčanu naknadu(foto M. Pavičić)

Rodino gnijezdo na krovu štaglja (foto iz arhive Javne ustanove)

I u 2013. godini Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije nastavlja provoditi projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (lat. Ciconia ciconia). Vlasnici različitih objekata (uključujući kuće, škole, crkve, štagljeve, garaže, pušnice…), koji na krovu i/ili dimnjacima imaju aktivno rodino gnijezdo, imaju pravo na naknadu u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu. Naknada je namijenjena održavanju, čišćenju i obnovi krovišta. U prošloj godini je u sklopu istog projekta isplaćeno 70 naknada ukupne vrijednosti 49.000,00 kn. Polovicu ovoga iznosa financira Brodsko-posavska županija, a polovicu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

I u 2011. godini proveden je program prstenovanja mladih roda (lat. Ciconia ciconia) u gnijezdu u organizaciji Brodske ekološke udruge Zemlja (BEUZ), a u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije.