Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom

Fotografija preuzetog vozila (foto: V. Andrić)

U sklopu projekta KK.06.5.2.03 ''Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" Javna ustanova je 01. lipnja 2020. preuzela vozilo sufinancirano kroz Projekt. Riječ je o terenskom vozilu Škoda Karaoq. Vozilo će djelatnici Javne ustanove koristiti za potrebe projekta i ostale terenske poslove. Budući da je ovo prvo vozilo u vlasništvu Javne ustanove, vjerujemo da će uvelike pomoći u obavljanju terenskih poslova, poboljšati učinkovitost terenskog rada te smanjiti njegove troškove.

Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150 kuna, od čega je iznos EU potpore iz Kohezijskog fonda 158.522.577,50 kuna. Nositelj Projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj. Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj  i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.