SavaParks2

Materijale iz projekta Sava-kultura-Natura možete preuzeti ovdje:

Letak iz projekta Sava-kultura-Natura ( PDF, 917 KB)

Brošura iz projekta Sava-kultura-Natura ( PDF, 4.21 MB)

Karta proizvođača iz projektnog područja ( PDF, 1.94 MB)

Karta zaštićenih područja - prednja strana ( PDF, 2.16 MB)

Karta zaštićenih područja - stražnja strana ( PDF, 607 KB)

 

Povodom Međunarodnog dana zaštite močvara i močvarnih staništa koji se u skladu s donošenjem Ramsarske konvencije obilježava na datum 02.02., u sklopu projekta Sava kultura-NATURA želimo ukazati na iznimnu biološku i društvenu važnost ovih područja te podršku održivim praksama za njihovo očuvanje.

Ogromnu ekološku vrijednost močvarnih staništa najbolje ilustrira podatak da iako močvare danas zauzimaju svega 6% površine našeg planeta, u njima živi oko 40% svih biljnih i životinjskih vrsta. Osim ove biološke, močvare ispunjavaju i neke vrlo bitne društvene funkcije, što se prvenstveno odnosi na taloženje i neutralizaciju štetnih tvari te zaštitu od poplava.

Kroz projekt Sava kultura-NATURA Zelena akcija s projektnim partnerima provodi čitav niz aktivnosti u smjeru očuvanja močvarnih staništa. Na području uz rijeku Savu močvarna su staništa mjesta najveće bioraznolikosti te smo stoga radi edukacije građana pokrenuli putujuću izložbu u nekoliko gradova i izradili brošuru ‘Sava – susret kulture i prirode’ koja prikazuje i opisuje bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta na poplavnom području rijeke Save. Na tom se području nalazi i jedno od četiri hrvatska područja uvrštenih na Ramsarski popis – Lonjsko polje, koje ima značajnu ulogu prirodne retencije te je prostor velike bioraznolikosti.

Radi očuvanja bioraznolikosti i razvoja održivih praksi projekt Sava kultura-Natura zalaže se da  pašnjaci u poplavnom području rijeke Save ostanu prvenstveno na korištenje lokalnom stanovništvu i ekstenzivnom načinu ispaše stoke koja je prilagođena uvjetima života u poplavnim pašnjacima i močvarnim staništima koje su prirodne retencije. Stoga su kroz projekt formirana i suradnička vijeća koja će doprinijeti aktivnom sudjelovanju zajednice u njihovu očuvanju. Upravo su prirodne retencije dokaz da prirodne, očuvane rijeke i njihove poplave nisu štetne, nego da predstavljaju izuzetnu prirodnu baštinu. Retencije su mjesta koja primajući višak vode u poplavama smanjuju rizike i štete od poplava do kojih može doći nizvodno, posebice u gradovima. Zato se zalažemo za očuvanje takvih praksi i predjela koji pružaju mnoge ekološke i ekonomske usluge ostatku stanovništva.

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

U prostorijama Zelene akcije u Zagrebu je danas u organizaciji Zelene akcije i Brodskog ekološkog društva (BED) održan seminar pod nazivom „Ekološka mreža - Natura 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu “. Na seminaru su prezentirani rezultati projekta i održana izlaganja vezana za zaštitu prirode u RH i EU.
 

 

Seminar Sava - kultura - NaturaSeminar je okupio 30ak predstavnika institucija i udruga koji su nakon izlaganja sudjelovali u konstruktivnoj raspravi, a partneri u projektu pozvali su sve na sutrašnje otvaranje izložbe i ekosajam lokalnih proizvođača u parku Zrinjevac u Zagrebu.

Više o sutrašnjem događaju možete pogledati ovdje, a fotografije s današnjeg seminara ovdje.

Popis predavanja održanih na današnjem seminaru:

- Sava kultura-NATURA – prezentacija rezultata projekta i dosadašnjih aktivnosti – Marko Košak i Luka Tomac, Zelena akcija

- Analiza o mogućnosti sudjelovanja u upravljanju zaštićenim područjima u RH od strane OCD-ova i lokalne zajednice i rad suradničkih vijeća na poplavnom području rijeke Save – Iris Beneš, Brodsko ekološko društvo-BED

- Vijeća za okoliš i suradnička vijeća u zaštićenim područjima kao participativni modeli sudjelovanja javnosti u Dalmaciji – Gabrijela Medunić Orlić i Ivana Grubišić, udruga Sunce

- Natura 2000 područja u Hrvatskoj – Vladimir Hršak, Hrvatska agencija za okoliša i prirodu

- „Korištenje prirodnih dobara i prostora te ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu“ – Vladimir Hršak, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

- Natura 2000 područja u poplavnom području rijeke Save -  JU Natura Slavonica, JU Zeleni prsten i JU Sisačko-moslavačke županije

- Aktualnosti  i zagovarački napori civilnog društva vezani za strateške dokumente i zakonski okvir u zaštiti prirode na nivou RH i EU – Hrvoje Radovanović, Zelena akcija

 

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

Seminar Sava - kultura - Natura

U petak, 04. ožujka 2016 u parku Zrinjevac u Zagrebu otvoren je ekosajam na kojem se predstavljaju mali proizvođači iz poplavnog područja rijeke Save u Hrvatskoj, na prodaju nude svoje proizvode i pokazuju dio svojih kulturnih tradicija. Osim toga, otvorena je i izložba “Sava - susret kulture i prirode” koja će do 14.03. boraviti na prostoru parka Zrinjevac u Zagrebu. Izložba prikazuje prirodnu i kulturnu baštinu poplavnog područja rijeke Save – bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta te kulturnih tradicija i običaja.

Med, suhomesnati proizvodi, zimnica, domaća pića, kolači te ručni radovi izloženi su na štandovima u sklopu ekosajma zajedno uz informativne i edukativne materijale danas do 17h. Izložba koja će u parku Zrinjevac boraviti do 14.03. putujuća je izložba koja je nakon Siska, Slavonskog Broda i Velike Gorice stigla u Zagreb. Izložba na pedeset fotografija prikazuje prirodne i kulturne vrijednosti, kao i održive prakse poput ekstenzivnog stočarenja u poplavnom području rijeke Save u Hrvatskoj.

Za vrijeme svečanog protokola najprije je voditelj projekta Luka Tomac iz Zelene akcije pozdravio sve prisutne i ukratko opisao izložbu i ekosajam. Uz njega, u ime projektnih partnera obratili su se Iris Beneš iz Brodskog ekološkog društva te Martina Glasnović iz Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije. Potom je izložbu otvorila Maja Tomičić iz Ureda za udruge Vlade RH koji je sufinancirao projekt Sava kultura-NATURA. Svečanom otvorenju prisustvovali su pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Zagrebačke županije, predstavnici Hrvatskih šuma, predstavnica Hrvatskih voda te direktor Turističke zajednice "Savsko sutlanska dolina i brigi".

Pozivamo sve zainteresirane da posjete ekosajam do 17h te razgledaju izložbu u parku Zrinjevac do 14. ožujka.

 

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

 

Pogledajte galeriju fotografija...

Sava - kultura - Natura

P O Z I V

Na prostoru parka Zrinjevac, u petak 04.03.2016. u 12 sati otvara se izložba “Sava - susret kulture i prirode”.

Izložba prikazuje prirodnu i kulturnu baštinu poplavnog područja rijeke Save – bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta te kulturnih tradicija i običaja.

Može se razgledati od 04.03.2016. do 14.03.2016.

Istog dana – 04.03.2016.  od 10-17 sati održat će se i Eko-sajam

Na njemu će se predstaviti mali proizvođači  s tog područja, na prodaju ponuditi svoje proizvode ali i pokazati nešto od kulturnih tradicija.

Dođite, kušajte, kupite i podržite ih!

Med, suhomesnati proizvodi, zimnica, domaća pića, kolači ali i ručni radovi biti će izloženi na štandovima zajedno uz informativne i edukativne materijale.

Veliki dio poplavnog područja rijeke Save su područja koja su zaštićena na nacionalnoj razini ali se u mnogome nalaze i na području ekološke mreže Natura2000 koja povezuje vrijedna prirodna područja na nivou EU-a. To su specifični ekosustavi gdje je opstanak vrsta i staništa u neraskidivoj vezi sa tradicionalnim upravljanjem prostorom te ovisan o dinamici kojoj Sava periodično poplavljuje.

 

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima EU-a, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere - Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovuza upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije -  Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

 

Više o projektu pročitajte na:

http://www.natura-slavonica.hr/projrkti/sava-kultura-natura.html

http://zelena-akcija.hr/hr/programi/zastita_prirodnih_resursa/sava_kultura_natura

https://www.facebook.com/pages/Sava-kultura-NATURA/661487053957734?fref=ts