Zaštićena područja

Hrvatski centar za razminiranje završio je razminiranje posebnog rezervata šumske vegetacije Prašnika. U našoj županiji ostaje još jedno minski sumnjivo zaštićeno područje - Muški bunar, prašuma zaštićena također u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

Povodom razminiranja i 50. obljetnice proglašenja prašume Prašnik specijalnim rezervatom šumske vegetacije, na Dan prašuma 14. rujna, Javna ustanova Natura Slavonica u Slavonskom Brodu je organizirala okrugli stol o Prašniku. Predavači su bili znanstvenici i stručnjaci iz Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Hrvatskog šumarskog instituta u Zagrebu, Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina, Hrvatskih šuma d.o.o. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Javne ustanove Natura Slavonica. Moderirao je Tomislav Lukić.

Nazočne su pozdravili i skup otvorili zamjenik župana Davor Vlaović i ravnatelj Javne ustanove Natura Slavonica Josip Bodrožić-Džakić.

Skupu su nazočili zamjenica župana Brodsko-posavske županije Dunja Magaš, predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode Daniel Springer, pročelnici Miroslav Jarić, Klara Šćuka, Anica Vukašinović, Danijela Krijan Vinković, direktor Turističke zajednice Brodsko-posavske županije Petar Huljić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije Igor Čižmek, voditelj VGI Brodska Posavina Hrvatskih voda Davorin Piha, ravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja Danijela Ljubičić-Mitrović, ravnatelj Srednje škole Matija Antun Reljković Slavonski Brod Vlado Prskalo, načelnik Općine Stara Gradiška Velimir Paušić, predstavnici/e Veleučilišta u Slavonskom Brodu, Hrvatskog centra za razminiranje, CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije d.o.o., Hrvatskog šumarskog društva – ogranci Slavonski Brod i Nova Gradiška, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, javnih ustanova za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Zagrebačke, Osječko-baranjske i Sisačko-moslavačke županije, predstavnici lokalnih nevladinih udruga Brodska ekološka udruga Zemlja -BEUZ i Brodsko ekološko društvo – BED i drugi.

Okrugli stol je bio posvećen dvjema jedinim slavonskim prašumama Prašniku i Muškom bunaru – obje u Brodsko-posavskoj županiji, a koje su zbog svoje jedinstvenosti izuzete iz šumskog gospodarenja još 1929. godine na inicijativu šumarske struke. Prašnik je jedini izvorni ostatak u Europi poznatih starih slavonskih nizinskih šuma. Ove godine Prašnik je razminiran, a ujedno se obilježava i 50 godina od kada je proglašen specijalnih rezervatom šumske vegetacije. Na okruglom stolu održana su predavanja o ovim jedinstvenim slavonskim prašumama, o planiranim projektima Javne ustanove Natura Slavonica vezanim za Prašnik, o stanju, istraživanjima i zaštiti prašuma u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Argentini, tradicijskom žirovanju svinja u hrvatskim šumama te o najvećem i najstarijem hrastu u Prašniku starom 337 godina i opsega 7,82 m (mjereno na visini od 1,30 m) te načinima na koji se čuva njegov genetski kod.

Okrugli stol je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


 

 

Diljem  Europe 21. svibanj obilježava se kao Natura 2000 dan. Inicijativa je pokrenuta 2013. godine kao rezultat španjolskog LIFE projekta – Zbližavanje ljudi s bioraznolikošću (LIFE11 INF/ ES/ 000.665), u cilju širenja svijesti o važnosti Natura 2000 područja.

Datum 21. svibnja izabran je za obilježavanje Natura 2000 dana, jer je na taj dan 1992. godine usvojena Direktiva o staništima. Ova Direktiva, zajedno s Direktivom o pticama, dovela je do uspostave mreže Natura 2000, mreže sastavljene od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Do sada je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30 000 područja na gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. No, Natura 2000 je manje poznata građanima koji nisu aktivno uključeni u zaštitu prirode. Stoga je cilj obilježavanja Natura 2000 dana podizanje javne svijesti o Natura 2000 ekološkoj mreži. Svečanost je obilježena različitim aktivnostima provedenim od strane državnih i lokalnih vlasti, institucija, lokalnog stanovništva, nevladinih organizacija, obrazovnih institucija i pojedinaca iz svih 28 zemalja članica Europske unije.

Natura 2000 dan obilježili su i sudionici projekta „Sava  kultura  NATURA“ radionicom u Oprisavcima, na kojoj su uz institucionalne i vaninstitucionalne dionike kao potencijalne članove budućeg suradničkog vijeća Gajna sudjelovali i predstavnici udruga i individualnih proizvođača u Brodsko-posavskoj županiji. Projekt je financiran od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.

Sudionici radionice gestom prikazuju leptira, službeni znak dana Natura 2000

U ponedjeljak, 14. rujna 2015., u 11 sati, u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu održati će se Okrugli stol povodom razminiranja i obilježavanja 50-te obljetnice službenog proglašenja prašume Prašnik specijalnim rezervatom šumske vegetacije. Organizator Okruglog stola je Javna ustanova Natura Slavonica, a sufinancira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Slijedi program Okruglog stola.

11:00  Uvodna riječ

11:10  Zaštićene prašume Prašnik i Muški bunar: Javna ustanova Natura Slavonica

11:20  Zaštita prašumskih područja u Republici Hrvatskoj: Izv.prof.dr.sc.Damir Baričić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma.

11:35  Stanje prašuma u Bosni i Hercegovini:redoviti prof.dr.Dalibor Ballian, Šumarski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

11:50 – 12:00 stanka

12:00  Šumsko-uzgojna istraživanja u sekundarnim prašumama, primjer:“Risnjak“ i „Plitvička jezera“: Dr.sc. Tomislav Dubravac, znanstveni savjetnik, Hrvatski šumarski institut-Zagreb, Zavod za uzgajanje šuma.

12:15  Gospodarenje i zaštita šuma u Republici Argentini: Prof.ing.Valentin Laurić, Departamento de Arboricultura, Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina

12:30 Očuvanje genetskog koda najstarijeg hrasta lužnjaka: Damir Jelić, dipl.ing.šum., Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška

12:45  Žiranje i očuvanje ostatka izvornih prašuma uz rijeku Savu: Davorin Marković, dipl. ing.biologije, Državni zavod za zaštitu prirode RH, Zagreb.

13:00  Diskusija i Zaključci - predviđeni završetak u 13:30 sati

Moderator okruglog stola: Tomislav Lukić

Muški bunar (foto: Dražen Fligić)
Muški bunar (foto: Dražen Fligić)


Muški bunar je kao posebno vrijedna šuma hrasta kitnjaka i bukve stara između 200 i 300 godina. Izuzeta je iz redovnog šumskog gospodarenja 1929. godine. Godine 1963. Muški bunar je zaštićen u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije. Dio je ekološke mreže Republike Hrvatske.

Potkategorije