Categories: Novosti

Podjeli

Author

adminNS

Share

U ponedjeljak, 21. studenog 2016., na teritoriju šumarija Slavonski Brod i Trnjani održana je terenska nastava za studente (ukupno 31 studenta/icu) 1. godine diplomskog studija šumarstvo Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Nastava je održana u sklopu predmeta Opća i krajobrazna ekologija i Šumska vegetacija, a studente su vodili prof. dr. sc. Ivica Tikvić, doc. dr. sc. Damir Ugarković i stručni suradnik Mario Šango, dipl. ing. šumarstva.

Domaćin studentima i organizator obilaska bile su Hrvatske šume Uprava šuma Nova Gradiška, Šumarija Trnjani, Šumarija Slavonski Brod i Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Slavonski Brod. Studenti su obišli gospodarsku jedinicu Ilijanska Jelas gdje je upravitelj Šumarije Trnjani Branimir Špoljarić govorio o zaštiti orla štekavca na teritoriju Šumarije i problemima pri obnovi sastojina hrasta lužnjaka vezano uz nepovoljne vodne režime. U gospodarskoj jedinici Mrsunjski lug – Migalovci upravitelj Šumarije Slavonski Brod Dean Pinjuh govorio je o problemima kod obnove lužnjakovih sastojina i o konverziji sastojine četinjača u sastojinu hrasta lužnjaka. U službeni dio programa uključila se i Javna ustanova čija je biologinja govorila o Natura 2000 ekološkoj mreži u Županiji te projektima i istraživanjima provedenim na teritoriju obiju šumarija tokom prošle i ove godine. Najviše je bilo riječi o projektu Savski šišmiši čiji je nositelj Javna ustanova, a Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Slavonski Brod partner. Studenti su dobili informacije i o projektu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Lišajevi kao bioindikatori zagađenja u okolišu u kojem su Javna ustanova i obje šumarije pružile veliku pomoć znanstvenicima na terenu. Profesor Tikvić pohvalio je suradnju sektora zaštite prirode i šumarstva na ovome području kao primjer dobre prakse kakvu mladi šumari trebaju njegovati u svojim budućim radnim sredinama. Nakon ručka za studente je organiziran i obilazak kulturnih znamenitosti Slavonskog Broda uz stručno vodstvo.