Categories: Bijela Roda

Podjeli

Author

adminNS

Share

Javna ustanova Natura Slavonica provodi projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) ove godine po deseti put na svome teritoriju. S obzirom da je kraj godine i desetljeća ovoga projekta, pokušat ćemo staviti brojke na jedno mjesto.

Projekt je počeo 2009. godine kao pilot projekt u kojemu su sudjelovale tri županijske javne ustanove za zaštitu prirode: sisačko-moslavačka, zagrebačka i brodsko-posavska. Danas Projekt na godišnjoj bazi provode sve javne ustanove za zaštitu prirode na čijem se teritoriju gnijezde rode. Ciljevi projekta definirani prve godine bili su:

  • pomoći lokalnom stanovništvu u očuvanju gnijezda rode na objektima,
  • očuvati tradicionalne drvene posavske kuće na kojima se nalaze gnijezda,
  • stvoriti točnu bazu podataka o broju gnijezda i populaciji rode,
  • educirati javnost i stanovništvo o vrlo uskoj vezi čovjeka i rode, ovisnosti njezina opstanka o djelovanju čovjeka u prostoru te o utjecaju na bioraznolikost staništa,
  • podići svijest o potrebi aktivnoga djelovanja u zaštiti i očuvanju rode,
  • educirati lokalno stanovništvo o zakonskim propisima i mogućnostima postupanja s gnijezdom (izmještanje ili uklanjanje).

O prvoj godini provedbe Projekta možete čitati u brošuri koje su zajednički objavile ustanove uključene u Projekt, a možete ju skinuti s ovoga linka:

https://natura-slavonica.hr/wp-content/uploads/2024/06/rode_fin_web.pdf

Veliku vrijednost Projektu daje kontakt s lokalnom zajednicom, tokom prikupljanja podataka, o kojoj izravno ovisi budućnost roda u posavskim selima. Od korisnika naknada i drugih stanovnika naselja, u kojima rode gnijezde, dobivamo podatke o novim gnijezdima, stradalim pticama, rizicima kod gniježđenja i broju mladih. Čuje se i dosta povijesnih podataka o rodama unatrag pedesetak godina. Ljude zanimaju podaci o rodama, njihovoj brojnosti, načinu života i migracijama te često postavljaju pitanja djelatnicima Javne ustanove.

Kroz Projekt javne ustanove su se obavezale svake godine pratiti brojnost gnijezda. Od 2009. godine Javna ustanova Natura Slavonica bilježi broj gnijezda, lokaciju gnijezda (adrese), smještaj gnijezda. Od 2010. godine bilježi koordinate gnijezda, a od 2011. godine broj ptića u gnijezdima. Prema vlastitim podacima o kretanju broja gnijezda i broja ptića u Brodsko-posavskoj županiji kroz godine provođenja projekta izradili smo grafikon (ispod ovoga odlomka). Treba reći da je grafikon zasnovan na podacima o ukupnom broju gnijezda (aktivnih i neaktivnih) u pojedinoj godini.

Grafikon ilustrira osjetljivost populacije budući da broj ptića značajno varira svake godine. Najlakše je objasniti utjecaj vremenskih prilika na uspješnost gniježđenja tj. negativni utjecaj velikog broja kišnih dana u doba gniježđenja. Najmanji broj gnijezda zabilježen je tokom 2014. godine koju pamtimo po velikim svibanjskim poplavama u Posavini.

Svake godine djelatnici Javne ustanove prikupljaju i obrađuju zahtjeve za isplatu naknade za čišćenje i održavanje krovišta vlasnika objekata na kojima je rodino gnijezdo. Naknada iznosi 700,00 kn po gnijezdu godišnje. Pravo na naknadu imaju fizičke i pravne osobe. U 2009. i 2010. godini naknadu je u potpunosti financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a od 2011. Fond financira polovinu sredstava za naknade, a Brodsko-posavska županija, tj. Javna ustanova iz svoga proračuna, drugu polovinu za gnijezda na svojem teritoriju sukladno Sporazumu o suradnji na realizaciji projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“ između Fonda i 11 županija te PP Lonjsko polje potpisanog 21. srpnja 2010. godine. Tijekom 10 godina provedbe Projekta na području Brodsko-posavske županije isplaćeno je 665 naknada korisnicima u ukupnom iznosu od 465.500,00 kn kako prikazuje sljedeća tablica.

Na desetogodišnjoj suradnji i donacijama ovim putem zahvaljujemo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tokom godina zaštita roda u Županiji i Hrvatskoj je poboljšavana drugim projektima i aktivnostima. Najvažniji među njima osigurani su Sporazumom o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste bijele rode (Ciconica ciconia L.) koji su potpisali resorno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., 13 županijskih javnih ustanova i PP Lonjsko polje. Kroz Sporazum je osigurana suradnja javnih ustanova i HEP-a pri postavljanju nosača za gnijezda. Također je osigurano prstenovanje mladih ptica kroz suradnju javnih ustanova, HEP-a i službenih prstenovača Zavoda za ornitologiju pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Iako je Javna ustanova i ranije surađivala s HEP-om tj. Elektrom Slavonski Brod i prstenovačima u prstenovanju mladih roda (neredovito od 2010.), od 2016. je prstenovanje lakše organizirati i provesti te se prstenuje znatno veći broj ptica. Ovim putem bismo htjeli zahvaliti prstenovačima Mirku Šetini, Nenadu Šetini i Josipu Živkoviću koji svake godine volonterski provode prstenovanje. Također bismo htjeli zahvatliti Elektri Slavonski Brod te Pogonu Nova Gradiška na suradnji u prstenovanju i postavljanju platformi. Posebno na suradnji zahvaljujemo direktorici Elektre Slavonski Brod Branki Balašević, Damiru Dadiću zaduženom za koordinaciju aktivnosti zaštite ptica na razini D.P.-a i rukovoditelju Pogona Nova Gradiška Darku Poletu.

I za kraj slijede brojke za 2018. godinu. Na području Brodsko-posavske županije zabilježeno je ukupno 146 gnijezda (od toga 52 na krovištima) te 264 mlade rode. Isplaćene su 44 naknade u ukupnom iznosu od 30.800,00 kn. Prstenovano je 97 mladih roda kroz suradnju Javne ustanove, Elektre Slavonski Brod i službenih prstenovača. Čak u tri gnijezda ove godine zabilježeno je po 5 ptića: u Vrbju, Donjem Varošu i Banovcima.