Categories: Javne rasprave

Podjeli

Author

adminNS

Share

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Lonđa, Glogovica i Breznica (PU 8020), obavijest o javnoj raspravi u postupku donošenja plana

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Lonđa, Glogovica i Breznica (PU 8020) na javnu raspravu donesene na 13. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 13. travnja 2023. godine (KLASA: 351-01/23-01/25, URBROJ: 2178-1-27-01-23-2)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak     

Javne rasprave u postupku donošenja
Plana upravljanja područjem ekološke mreže Lonđa, Glogovica i Breznica (PU 8020)

Članak 1.

Nacrt Plana upravljanja područjem ekološke mreže Lonđa, Glogovica i Breznica (PU 8020)  (u daljnjem tekstu Nacrt Plana) upućuje se na javnu raspravu u trajanju u trajanju od 17.04.2023. do 17.05.2023., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati od 17. travnja 2023. do 17. svibnja 2023.

Javno izlaganje održati će se 05.05.2023. godine u 10:00 sati u Lovačkoj kući Kondrić (Kondrić b.b., 31411 Trnava).

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

 

Članak 4.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Nacrt Plana na:

–          na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica  www.natura-slavonica.hr .

–          u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Nacrtu Plana održati će se 05.05.2023. godine u 10:00 sati u Lovačkoj kući Kondrić (Kondrić b.b., 31411 Trnava).

 

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Nacrt Plana moći će se:

–          upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

–          dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

–          dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave u pisanom obliku na adrese:

  • elektronske pošte : zastita.prirode@bpz.hr
  •  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

KLASA: 351-01/23-01/25

URBROJ: 2178-1-27-01-23-3

Slavonski Brod, 13. travanj 2023. godine

 

Ravnatelj Javne ustanove:

Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Nacrt Plana upravljanja (PU 8021)

Obavijest o početku javne rasprave (PU 8021)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove (PU 8021)