Categories: Javne rasprave

Podjeli

Author

adminNS

Share

Plan upravljanja područjima ekološke mreže Pričac – Lužani, Vlakanac – Radinje te Davor – livade (PU 8021), obavijest o javnoj raspravi u postupku donošenja plana

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjima ekološke mreže Pričac – Lužani, Vlakanac – Radinje te Davor – livade (PU 8021) na javnu raspravu donesene na 11. sjednici Upravnog vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 15. ožujka 2023. godine (KLASA: 351-01/23-01/20, URBROJ: 2178-1-27-01-23-3)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak

 

Javne rasprave

u postupku donošenja Plana upravljanja područjima ekološke mreže Pričac – Lužani, Vlakanac – Radinje te Davor – livade (PU 8021)

 

Članak 1.

Nacrt Plana upravljanja područjima ekološke mreže Pričac – Lužani, Vlakanac – Radinje te Davor – livade (PU 8021) (u daljnjem tekstu Nacrt Plana) upućuje se na javnu raspravu u trajanju u trajanju od 16.03.2023. do 16.04.2023., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati od 16.03.2023. do 16.04.2023.

 

Javno izlaganje održati će se 31.03.2023. godine u 12:00 sati u Slavonskom Brodu u velikoj vijećnici u zgradi Brodsko-posavske županije (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod).

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

 

Članak 4.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Nacrt Plana:

–          na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica www.natura-slavonica.hr .

–          u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Nacrta Plana održati će se 31.03.2023. godine u 12:00 sati u velikoj vijećnici u zgradi Brodsko-posavske županije (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod).

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Nacrta Plana upravljanja područjima ekološke mreže Pričac – Lužani, Vlakanac – Radinje te Davor – livade (PU 8021) moći će se:

–          upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

–          dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

–          dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave (16.04.2023.) u pisanom obliku na adrese:

Ø  elektronske pošte : zastita.prirode@bpz.hr

Ø  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

KLASA: 351-01/23-01/20

URBROJ: 2178-1-27-01-23-6

Slavonski Brod, 15. ožujak 2023. godine

 

Ravnatelj Javne ustanove:

Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Nacrt Plana upravljanja (PU 8021)

Obavijest o početku javne rasprave (PU 8021)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove (PU 8021)