Podjeli

Author

adminNS

Share

Na Europski dana Natura 2000 mreže, 21. svibnja, pozivamo Vas na radionicu u sklopu projekta Sava – kultura – NATURA koja će se održati u zgradi Općine Oprisavci, Trg Svetoga Križa 16, Oprisavci, s početkom u 10 h. Popodnevni dio radionice održat će se u informacijsko-edukacijskom centru Stan na Gajni.

‘Sava – kultura – NATURA’ jedan je od šest nacionalnih projekata koji je izabran za financiranje od strane EU u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BEDJavna ustanova Natura SlavonicaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije (Zeleni prsten) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 € a odvijati će se na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije 18 mjeseci. Provedba Projekta započela je u rujnu 2014. godine. Projekt sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske.

Projekt predviđa širok raspon aktivnosti – od analize trenutnog stanja i davanja preporuka donositeljima politike na području zaštite prirode, ruralnog razvoja i upravljanja rijekom Savom preko konkretnih akcija u suradnji sa proizvođačima na tom području, koji će im pomoći u boljem plasmanu proizvoda, te promotivnih aktivnosti koje obuhvaćaju izložbe, eko sajam i izradu promotivnih materijala. Jedna od glavnih aktivnosti je osnivanje suradničkih vijeća za zaštićena područja tj. zaštićene pašnjake. Cilj suradničkih vijeća je suradnja svih zainteresiranih dionika (lokalna zajednica, korisnici i upravljači zaštićenim područjima) u upravljanju zaštićenim područjima. Na radionici će sudionici dobiti informacije o Projektu i njegovim ciljevima, o prirodnim vrijednostima posavskih pašnjaka, o mogućnostima uključivanja u suradnička vijeća zaštićenih pašnjaka te će se raspravljati o glavnim problemima korištenja zaštićenih poplavnih pašnjaka, prvenstveno vezano za tradicijsko stočarstvo te druge održive gospodarske aktivnosti na tom području.

Projekt financiraju: