Categories: Bijela Roda

Podjeli

Author

adminNS

Share

U 2010. godini Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije je drugu godinu za redom provodila projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ čiju provedbu financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Važan dio Projekta je monitoring i isplata naknada korisnicima za obnovu krovišta, dimnjaka i ostalih dijelova objekata na kojima se gnijezdi bijela roda.Naknada iznosi 700,00 kn po gnijezdu, a u 2010. ju je u potpunosti financirao Fond temeljem Ugovora o dodjeli sredstava donacije za provedbu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2010. godini sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije dana 23. srpnja 2010. godine.

U tu svrhu djelatnici Javne ustanove su obišli lokacije svih gnijezda utvrđenih u Projektu u 2009. godini.  Također su obišli i sela s područja rasprostranjenosti roda u Brodsko-posavskoj županiji, u kojima gnijezda prošle godine nisu bila zabilježena, u svrhu bilježenja eventualnih novih gnijezda. Gnijezda su djelatnici Javne ustanove tražili vizualno i kroz razgovore i kontakte s lokalnim stanovništvom.

Sva evidentirana gnijezda su fotografirana ponovno ove godine te su zabilježene njihove GPS koordinate i adrese. Digitalne fotografije i koordinate gnijezda pohranjene su u arhivu Javne ustanove i dostupne su na uvid.

Prilikom monitoringa djelatnici Javne ustanove ostavljali su korisnicima, koji mogu ostvariti naknadu iz Projekta, pripremljeni obrazac za unošenje potrebnih podataka o gnijezdu, objektu, na kojem je smješteno, te vlasništvu i vlasniku objekta. Također su ostavljali i list izjave o istinitosti podataka, koji podnositelj zahtjeva mora ispuniti, a kojom potvrđuje istinitost podataka koje je naveo u obrascu. Korisnici su upućeni koju dodatnu dokumentaciju moraju priložiti.

Rezultati Projekta su sljedeći!

Na području Županije u 2010. godini zabilježeno je 148 gnijezda. 97 od njih se nalazi na stambenim i gospodarskim objektima i neposredno iznad njih te ispunjavaju uvjete potrebne za isplatu naknade. 51 gnijezdo je na banderama, stupovima električne rasvjete, drveću te ne udovoljavaju propisanim zahtjevima za isplatu naknade. Do dana 09.11.2010. u Javnu ustanovu su stigli valjani zahtjevi 81 korisnik (za ukupno 85 gnijezda) s pripadajućom dokumentacijom. Važeći zahtjevi pripadali su  fizičkim i pravnim osobama s vlasništvom i/ili pravom korištenja objekta s rodinim gnijezdom. Time je od Fonda u 2010. godini zatražen iznos od 59.500,00 kn za isplatu naknada u sklopu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2010. godini u Brodsko-posavskoj županiji. Po primitku ovoga iznosa, naknade su isplaćene na tekuće i žiro račune korisnika koje su naveli na obrascima.

Djelatnici Javne ustanove nisu mogli stupiti u kontakt sa svima potencijalnim korisnicima naknade iz darovnice. Razlog tome je iseljavanje stanovništva iz sela uslijed rata, zapošljavanja u drugim gradovima ili drugim zemljama ili nemogućnost kontaktiranja nasljednika objekata.

Važan dio Projekta je edukacija i popularizacija zaštite prirode i očuvanja ove ugrožene i strogo zaštićene svojte ptica. Ustanova je u tu svrhu školama, ustanovama i pojedincima dijelila brošuru „Zaštita i očuvanje bijele rode“ izdanu u sklopu Projekta 2010. godine, a čiju izradu je također financirao Fond. Projekt je jako dobro prihvaćen među korisnicima te su djelatnici Javne ustanove s njima uspostavili kvalitetnu komunikaciju. Na ovaj način dolaze do važnih i svježih podataka o rodama i stanju gnijezda tokom čitave godine što je važno za uspješnu provedbu zaštite ptica. Omogućio je i ažuriranje podataka o brojnosti roda u Županiji. Budući da je veliki broj gnijezda smješten u slabije razvijenim selima Županije, naknada će dobro doći vlasnicima kuća kako bi sanirali objekte te Projekt ima i socijalnu dimenziju.

U odnosu na 2009. godinu zabilježen je porast broja gnijezda – 135 gnijezda u 2009., 148 gnijezda u 2010. Također je kroz monitoring uočena jako slaba uspješnost podizanja mladih roda u 2010. Tako su u istočnom dijelu Županije, koji broji 45 gnijezda, zabilježeni mladi samo u jednom (2 mlada). U zapadnom dijelu Županije je stanje bilo nešto bolje. Razlog ovome su duga razdoblja kišnog i hladnog vremena u svibnju i lipnju te je veliki broj mladih stradao od pothlađenosti. Rode bi po propadanju jednog legla često započele gradnju novih gnijezda u blizini postojećih starih gnijezda. Većina njih napuštena je prije završetka (negdje su se svodila samo na par položenih grana) te takva nismo evidentirali kao aktivna. Svi prikupljeni podaci o gnijezdima i korisnicima naknade uvedeni su u bazu podataka za 2010. godinu koja se čuva u Javnoj ustanovi te ju je moguće dobiti na uvid.

Ovime je završen projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ za 2010. godinu. Nadamo se da ćete njegovu uspješnost pozitivno ocijeniti te da će se suradnja Fonda i Javne ustanove i ove i budućih godina nastaviti na ovom i drugim projektima iz područja zaštite prirode. Zahvaljujemo Fondu što je podržao Projekt u 2010. godini!