Categories: Sava Parks ll

Podjeli

Author

adminNS

Share

Članovi mreže zaštićenih područja uz rijeku Savu – Sava Parks Network, od 19. do 21. veljače 2019., sastali su se u Slavonskom Brodu povodom predstavljanja projekta Sava Parks II – Sloboda za Savu. Mreža obuhvaća 23 organizacije koje se bave zaštitom prirode u četiri zemlje sliva rijeke Save. U sklopu ovog trogodišnjeg projekta ukupne vrijednosti oko 400.000,00 EUR, planiraju se provesti studije izvodljivosti projekata obnove rijeke Save i njene poplavne nizine. Na nekim dijelovima, rijeka je ljudskim aktivnostima izmijenjena te bi vraćanje u prirodno stanje značilo i povratak vrijednih staništa te bolju obranu od poplava, ali i manji rizik za gubitak izvora pitke vode. Nakon izrade studija izvodljivosti, pripremiti će se dokumentacija za provedbu projekata obnove rijeke. Kroz projekt  koji financira zaklada Aage V. Jensen, omogućuje se daljnji rad mreže Sava Parks, a projekt provode njemački EuroNatur, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode te Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije.

Rijeka Sava iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, vrlo je dobro očuvana. Ona nam donosi vodu koja znači život ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Zahvaljujući  dobroj očuvanosti, u rijeci i uz rijeku Savu nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Uz Savu se nalaze prostrana plodna područja koja služe za uzgoj hrane te velike poplavne šume hrasta lužnjaka koje su jedinstvene na europskoj razini.

Jedna od aktivnosti projekta je i prevođenje Bijele knjige o Savi s engleskog na slovenski, hrvatski, bosanski i srpski jezik. U toj publikaciji su istaknute vrijednosti rijeke Save, te najaktualnije prijetnje među kojima se ističu daljnji razvoj plovidbe, izgradnja hidroelektrana te iskapanje sedimenta.

Sudionici su obišli zaštićena područja u Brodsko-posavskoj županiji na poplavnim područjima rijeke Save. Kao primjere dobre prakse i očuvanih staništa posjetili su ornitološki rezervat Baru Dvorinu uz stručno vodstvo Javne ustanove Natura Slavonica, te značajni krajobraz Gajnu uz vodstvo Brodskog ekološkog društva-BED-a. Na Gajni je Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna prikazala značaj tradicionalnog stočarstva u održavanju prirodno vrijednih staništa poplavnog područja rijeke Save.

U nastavku pogledajte fotografije s događanja (foto Luka Basrek i Vesna Andrić):