Categories: Ostali projekti

Podjeli

Author

adminNS

Share

Javna ustanova je krajem travnja 2017. prijavila projektni prijedlog „PRAŠNIK…PRAstara Šuma – Naš Izvor Kreativnosti“ na natječaj Promicanje održivog razvoja prirodne baštine iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program Konkurentnost i kohezija). Ukupna vrijednost projekta je 13.957.659,76 kn.

Nositelj projekta je Javna ustanova Natura Slavonica. Partneri su Brodsko-posavska županija, Općina Stara Gradiška, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Nova Gradiška, Centar za tehnološki razvoj, razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. i Turistička zajednica grada Nove Gradiške. Suradnici na projektu su Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška i Muzej Brodskog Posavlja.

Glavni dio projekta čini izgradnja infrastrukture za posjetitelje. U neposrednoj blizini posebnog rezevata šumske vegetacije i prašume Prašnik izgradit će se centar za posjetitelje opremljen najnovijom multimedijskom tehnologijom te posebno dizajniranim unutrašnjim uređenjem i muzejskim postavom. Virtualne staze, proširena stvarnost i filmovi jamac su zabavne i uspješne edukacije posjetitelja. U sklopu projekta biti će izrađena i znanstvena stanica za praćenje stanja prašume te posebna aplikacija za znanstvenike i stručnjake koji će posjećivati Prašnik i/ili ondje vršiti istraživanja. Izradit će se plan upravljanja za posebni rezervat i plan upravljanja posjetiteljima. Biti će organizirane radionice za uključivanje lokalne zajednice u vođenje posjetitelja i pružanje usluga posjetiteljima kao dodatnih izvora prihoda za OPG-e i obrtnike. Dio projekta je i opsežna promotivna kampanja destinacije.

Na kraju, zahvaljujemo svim partnerima i suradnicima na odličnoj suradnji u uspješno završenoj fazi izrade projektne dokumentacije i prijave projekta. Posebno zahvaljujemo CTR-u na razvoju naše ideje u projektni prijedlog i Hrvatskim šumama d.o.o. Upravi šuma Podružnica Nova Gradiška na uključivanju u projekt i potrebnim suglasnostima za izgradnju centra.