Categories: Ostali projekti

Podjeli

Author

adminNS

Share

Na teritoriju Brodsko-posavske županije je počela provedba projekta Lišajevi kao bioindikatori zagađenja u okolišu (OkoLIŠ). Nositelj projekta je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, a s ciljem razvoja metodologije istraživanja fiziologije stresa lišajeva i primjeni lišajeva kao bioindikatora kvalitete zraka, te razvoju i integraciji korištenja bioindikatora u funkciji istraživanja kvalitete zraka i utjecaju onečišćenja na okoliš. Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Terenski rad je započeo u listopadu 2015. u suradnji s Javnom ustanovom Natura Slavonica i Hrvatskim šumama UŠP Nova Gradiška, Šumarijom Slavonski Brod i Šumarijom Trnjani. Obavljaju ga poslijedoktorand Saša Likić, koji je i voditelj Projekta, i doktorandica Maja Maslać.

Više informacija možete dobiti na službenoj stranici Projekta:

http://www.okolis.biol.pmf.hr/