Ekološka mreža

Popis područja ekološke mreže Natura 2000 u Brodsko-posavskoj županiji

Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019119/2023) u Brodsko-posavskoj županiji proglašeno je 17 područja ekološke mreže.  Sva područja ekološke mreže unutar granica Brodsko-posavske županije pod upravom su JU Natura Slavonica. Iznimka je POVS Lonjsko polje kojim upravlja JU PP Lonjsko polje. Velika područja ekološke mreže, koja uključuju teritorije više županija, nacionalnih parkova i/ili parkova prirode, pod zajedničkom su upravom više nadležnih ustanova za zaštitu prirode. Popis područja ekološke mreže Natura 2000 u Brodsko-posavskoj županiji možete pogledati u tablici koja slijedi.

Tablica 1. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

ŠIFRA PODRUČJA

NAZIV PODRUČJA

NAPOMENA

CILJ ZAŠTITE

HR1000005 Jelas polje Unutar ovoga područja nalaze se u potpunosti, čitavom površinom sljedeća zaštićena područja: značajni krajobrazi Jelas polje i Gajna te posebni ornitološki rezervati Jelas ribnjaci i Bara Dvorina. POP
HR1000004 Donja Posavina Čitavo zaštićeno područje značajnog krajobraza Pašnjak Iva u potpunosti se nalazi unutar ovoga većega POP područja. POP
HR2001355 Psunj   POVS
HR2001389 Banićevac   POVS
HR2001385  Orljava Ovo područje samo sa 0,03% ulazi u Brodsko-posavsku županiju. POVS
HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice   POVS
HR2001379 Vlakanac-Radinje   POVS
HR2001289 Davor-livade   POVS
HR2001288 Pričac-Lužani   POVS
HR2001326 Jelas polje s ribnjacima U ovo područje ekološke mreže u potpunosti je uključen posebni ornitološki rezervat Jelas ribnjaci, a djelomično i značajni krajobraz Jelas polje (nešto više od četvrtine njegove površine).  POVS
HR2000623 Šume na Dilj gori   POVS
HR2000488 Južni Dilj   POVS
HR2001328 Lonđa, Glogovica i Breznica   POVS
HR2000426 Dvorina U ovo područje je uključen posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina. Mali dio rezervata je isključen iz područja (približno 2-3%). POVS
HR2000427 Gajna U ovo područje je u potpunosti uključen značajni krajobraz Gajna.  POVS
HR2001511 Suhe livade kod Sinlija   POVS
HR2000416 Lonjsko polje Pod upravom JU PP Lonjsko polje. POVS

 *POVS=područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove

 *POP= područja očuvanja značajna za ptice

 Kartu područja ekološke mreže i zaštićenih područja možete pogledati na ovome linku:

www.bioportal.hr/gis

Više informacija o ekološkoj mreži Natura 2000 možete dobiti na ovome linku:

https://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/odrzivo-koristenje-prirodnih-dobara-i-ekoloska-mreza/ekoloska-mreza

U sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom izrađeni su desetogodišnji planovi upravljanja za područja ekološke mreže i povezana zaštićena područja. Javna ustanova Natura Slavonica izradila je 7 planova upravljanja koje možete pročitati i preuzeti na ovim poveznicama:

PU 001 Orljava, Orljavica i Trenkovo (PDF, 8922 kb)

PU 003 Sava nizvodno od Hrušćice (PDF, 6658 kb)

PU 021 Gajna, Dvorina, Jelas polje (PDF, 6637 kb)

PU 036 Banićevac i Nurkovac (PDF, 2811 kb)

PU 7001 Donja Posavina, Prašnik i Pašnjak Iva (PDF, 8729 kb)

PU 8020 Lonđa, Glogovica i Breznica (PDF, 9681 kb)

PU 8021 Pričac-Luzani, Vlakanac-Radinje, Davor-livade (PDF, 4012 kb)

Lokacija

Video