https://www.worldwetlandsday.org/home
https://www.worldwetlandsday.org/home

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se 2. veljače, na dan kada je usvojena Konvencija o vlažnim staništima 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru. Vlažna staništa uključuju slatkovodne, morske i obalne ekosisteme poput jezera i rijeka, podzemnih vodonosnika, močvara, vlažnih travnjaka, cretova, oaza, estuarija, delta i plimnih područja, šuma mangrova i drugih obalnih područja, koraljnih grebena i staništa koja je stvorio čovjek poput ribnjaka, rižinih polja, akumulacija i solana.

Danas vlažna staništa nestaju tri puta brže od šuma. Od 1700.-ih svijet je izgubio 85% vlažnih staništa, a riječ je o iznimno važnim ekosistemima koja doprinose očuvanju biološke raznolikosti, ublažavanju klimatskih promjena, osiguravaju pitku vodu i važna su za svjetsku ekonomiju.

Ovogodišnji slogan obilježavanja je: „Aktivnosti u vlažnim staništima za ljude i prirodu“, a njime se želi potaknuti na žurne akcije koje će doprinijeti očuvanju i obnovih vlažnih staništa. Glavne ovogodišnje poruke su sljedeće.

1. Cijenimo vlažna staništa zbog svih dobrobiti koje nam pružaju.

2. Upravljajmo vlažnim staništima mudro i održivo kako bismo ih sačuvali u dobrom, zdravom stanju.

3. Obnovimo uništena i degradirana vlažna staništa kako bismo oživjeli bioraznolikost i život u ovim ekosistemima.  

U Desetljeću restauracija staništa (2021.-2030.), koje su proglasili Ujedinjeni narodi, potrebno je okrenuti negativan trend uništavanja vlažnih staništa i osigurati njihovu obnovu.

Javna ustanova Natura Slavonica, u suradnji s Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, zakupnicima ribnjaka, poljoprivrednicima, nevladinim organizacijama i brojnim drugim upravljačima i korisnicima prostora, upravlja vlažnim staništima zaštićenim u nacionalnim kategorijama zaštite i onima zaštićenima u sklopu europske ekološke mreže Natura 2000. Ova vrijedna staništa u Brodsko-posavskoj županiji uključuju ribnjake (Jelas ribnjaci, ribnjaci Sloboština kod Vrbovljana), poplavne prisavske travnjake (najpoznatiji od njih su Gajna i Dvorina), rijeku Savu i druge manje vodotoke, poplavne šume. Treba također reći da dio Parka prirode Lonjsko polje, koje je Ramsarsko područje i pod upravom Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje, ulazi u Brodsko-posavsku županiju.

Javna ustanova u svom radu provodi praćenje stanja vlažnih staništa i za njih vezanih vrsta, provodi promotivne aktivnosti te surađuje s upravljačima i korisnicima prostora radi osiguranja održivosti korištenja ovih prostora. U siječnju 2022. djelatnici Javne ustanove Natura Slavonica su s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode sudjelovali u Međunarodnom zimskom prebrojavanju ptica močvarica. U tri terenska dana na vlažnim staništima u Brodsko-posavskoj županiji (Jelas ribnjaci, ribnjaci Sloboština, rijeka Sava, Dvorina, Jelas polje) prebrojano je više od 17 000 ptica, od kojih su bile najbrojnije guske i ždralovi. Javna ustanova je trenutno u procesu izrade 7 planova upravljanja za zaštićena i Natura područja, a 6 od njih uključuju vlažna staništa i za njih vezane vrste. Planovi se izrađuju na 10 godina, a u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Pri pisanju teksta i za ilustracije su korišteni službeni materijali ovogodišnjeg obilježavanja dostupni na stranici: https://www.worldwetlandsday.org/home

Tekstovi na ilustracijama su prevedeni s engleskog te ispisani korištenjem službenih uputa.