Projekt Evidentiranje posebnih pravnih režima (više informacija https://eppr.dgu.hr)https://eppr.dgu.hr
Projekt Evidentiranje posebnih pravnih režima (više informacija https://eppr.dgu.hr)

Državna geodetska uprava je korisnik  bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“,  Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima RH predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige), kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti. Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko- tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode, te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti. Navedena zaštićena područja su u posebnom pravnom režimu radi njihovog osobitog prirodnog, kulturnog, arheološkog, povijesnog i gospodarskog značaja.

Specifični ciljevi projekta su:

1) Evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije  strogi rezervat, nacionalni park i park prirode.

2) Stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode.

3) Doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su omogućiti upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u navedenim zaštićenim područjima (ujedno i područjima ekološke mreže Natura 2000) u službenim registrima (katastru i zemljišnim knjigama) te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za RH.  

 Detaljnije o projektu, dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://eppr.dgu.hr

A letak o projektu možete preuzeti ovdje:

https://eppr.dgu.hr/storage/app/media/EPPR-letak.pdf

Projekt Evidentiranje posebnih pravnih režima (više informacija https://eppr.dgu.hr)