Javni uvid u predloženu Odluku o proglašenju Spomenika prirode „Kanjoni Pljuskare“ i stručnu podlogu s kartografskom dokumentacijom  lokaliteta „Kanjoni Pljuskare“ u  kategoriju Spomenik prirode – paleontološki,  provoditi  će se u trajanju od 30 dana,  od  23. rujna do 24. listopada  2022. godine, svakim  radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u prostorima Općine  Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZGN br. 11, Podcrkavlje.

 Javno izlaganje   na  kojem će  se raspravljati  i  neposredno odgovarati  na postavljena pitanja  nazočne  javnosti i zainteresirane  javnosti, o prijedlogu proglašavanja zaštićenog područja, održati  će  se dana 12. listopada  2022. god. (srijeda) u 11,00 sati u prostorima Općine Podcrkavlje.

 Primjedbe  i očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti o kartografskoj i drugoj dokumentaciji u svezi s predloženom zaštitom,  mogu se upisati u knjigu primjedbi koja je dostupna  na  mjestu javnog uvida  ili  se mogu dostaviti  pisano,  poštom  ili  osobno, za  vrijeme  trajanja  javne  rasprave, zaključno sa 24. listopada  2022. godine, s naznakom: „Kanjoni Pljuskare“, na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša

Petra  Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod

Primjedbe i očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.                                                                

Ova Obavijest se objavljuje u tjedniku „Posavska Hrvatska“, te na  oglasnim  pločama i mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije i Općine Podcrkavlje.