Javne rasprave

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice (HR2001311) (šifra: PU 003) za razdoblje od 2024. do 2033. godine na javnu raspravu donesene na 14. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 22. svibnja 2023. godine (KLASA: 351-01/23-01/29, URBROJ: 2178-1-27-01-23-2)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak          

 

 

Javne rasprave

u postupku donošenja Plana upravljanja područjem ekološke mreže
Sava nizvodno od Hrušćice (HR2001311) (šifra: PU 003) za razdoblje od 2024. do 2033. godine na javnu raspravu

 

Članak 1.

Nacrt Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice (HR2001311) (šifra: PU 003) za razdoblje od 2024. do 2033. godine (u daljnjem tekstu Nacrt Plana) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 01.06.2023. do 01.07.2023., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati od od 01.06.2023. do 01.07.2023.

 

Javno izlaganje održati će se 02.06.2023. godine u 10:00 sati u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, na adresi Glagoljaška 27 A, 32100 Vinkovci.

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

                  

 

Članak 4.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Nacrt Plana na:

 • na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica natura-slavonica.hr .
 • u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Nacrtu Plana održati će se 02.06.2023. godine u 10:00 sati u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, na adresi Glagoljaška 27 A, 32100 Vinkovci.

 

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Nacrt Plana moći će se:

 • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
 • dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave (01.07.2023.) u pisanom obliku na adrese:
 • elektronske pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

 

 

 

KLASA: 351-01/23-01/29

URBROJ: 2178-1-27-01-23-8

Slavonski Brod, 22. svibanj 2023. godine

 

 

 

                                                                                             Ravnatelj Javne ustanove:

 

 

                                                                                        __________________________

                                                                                         Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

 

 

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Nacrt Plana upravljanja (PU 003)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove (PU 003)

Obavijest o početku javne rasprave (PU 003)

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Donja Posavina (HR1000004) i pridruženim zaštićenim područjima: Posebnim rezervatom Prašnik i Značajnim krajobrazom Pašnjak Iva (šifra: PU 7001) za razdoblje od 2024. do 2033. godine na javnu raspravu donesene na 14. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 22. svibnja 2023. godine (KLASA: 351-01/23-01/29, URBROJ: 2178-1-27-01-23-3)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak        

 

 

Javne rasprave

u postupku donošenja Plana upravljanja područjem ekološke mreže Donja Posavina (HR1000004) i pridruženim zaštićenim područjima: Posebnim rezervatom Prašnik i Značajnim krajobrazom Pašnjak Iva (šifra: PU 7001) za razdoblje od 2024. do 2033. godine na javnu raspravu

 

Članak 1.

Nacrt Plana upravljanja područjem ekološke mreže Donja Posavina (HR1000004) i pridruženim zaštićenim područjima: Posebnim rezervatom Prašnik i Značajnim krajobrazom Pašnjak Iva (šifra: PU 7001) za razdoblje od 2024. do 2033. godine (u daljnjem tekstu Nacrt Plana) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 01.06.2023. do 01.07.2023., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati u periodu od 01.06.2023. do 01.07.2023.

 

Javno izlaganje održati će se 05.06.2023. godine u 10:00 sati u Hotelu Panonija, na adresi I. Kukuljevića Sakcinskog 21, 44000 Sisak.

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

                  

 

Članak 4.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Nacrt Plana na:

 • na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica natura-slavonica.hr .
 • u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Nacrtu Plana održati će se 05.06.2023. godine u 10:00 sati u Hotelu Panonija, na adresi I. Kukuljevića Sakcinskog 21, 44000 Sisak.

 

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Nacrt Plana moći će se:

 • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
 • dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave (01.07.2023.) u pisanom obliku na adrese:
 • elektronske pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

 

 

 

KLASA: 351-01/23-01/29

URBROJ: 2178-1-27-01-23-9

Slavonski Brod, 22. svibanj 2023. godine

 

 

 

                                                                                             Ravnatelj Javne ustanove:

 

 

                                                                                        __________________________

                                                                                         Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

 

 

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Nacrt Plana upravljanja (PU 7001)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove (PU 7001)

Obavijest o početku javne rasprave (PU 7001)

 

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Lonđa, Glogovica i Breznica (PU 8020) na javnu raspravu donesene na 13. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 13. travnja 2023. godine (KLASA: 351-01/23-01/25, URBROJ: 2178-1-27-01-23-2)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak                                                               

 

 

Javne rasprave u postupku donošenja
Plana upravljanja područjem ekološke mreže Lonđa, Glogovica i Breznica (PU 8020)

 

Članak 1.

Nacrt Plana upravljanja područjem ekološke mreže Lonđa, Glogovica i Breznica (PU 8020)  (u daljnjem tekstu Nacrt Plana) upućuje se na javnu raspravu u trajanju u trajanju od 17.04.2023. do 17.05.2023., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati od 17. travnja 2023. do 17. svibnja 2023.

Javno izlaganje održati će se 05.05.2023. godine u 10:00 sati u Lovačkoj kući Kondrić (Kondrić b.b., 31411 Trnava).

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

                  

 

Članak 4.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Nacrt Plana na:

-          na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica  www.natura-slavonica.hr .

-          u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Nacrtu Plana održati će se 05.05.2023. godine u 10:00 sati u Lovačkoj kući Kondrić (Kondrić b.b., 31411 Trnava).

 

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Nacrt Plana moći će se:

-          upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

-          dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-          dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave u pisanom obliku na adrese:

 • elektronske pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 •  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

KLASA: 351-01/23-01/25

URBROJ: 2178-1-27-01-23-3

Slavonski Brod, 13. travanj 2023. godine

 

 

 

                                                                                             Ravnatelj Javne ustanove:

 

                                                                                         Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

 

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Nacrt Plana upravljanja (PU 8020)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove (PU 8020)

Obavijest o početku javne rasprave (PU 8020)

 

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Orljava i Orljavica i Spomenikom parkovne arhitekture Park u Trenkovu (PU 001) na javnu raspravu donesene na 11. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 15. ožujka 2023. godine (KLASA: 351-01/23-01/20, URBROJ: 2178-1-27-01-23-4)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak          

 

 

Javne rasprave u postupku donošenja Plana upravljanja područjima ekološke mreže
Orljava i Orljavica i Spomenikom parkovne arhitekture Park u Trenkovu (PU 001)

 

Članak 1.

Prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže Orljava i Orljavica i Spomenikom parkovne arhitekture Park u Trenkovu (PU 001) (u daljnjem tekstu Prijedlog Plana) upućuje se na javnu raspravu u trajanju u trajanju od 17.04.2023. do 17.05.2023., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati od 17. travnja 2023. do 17. svibnja 2023.

Javno izlaganje održati će se 04.05.2023. godine u 10:00 sati u restoranu Zlatni lug (Donji Emovci 32, 34 000 Požega).

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

                  

 

Članak 4.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Prijedlog Plana na:

-          na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica  www.natura-slavonica.hr .

-          u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 04.05.2023. godine u 10:00 sati u restoranu Zlatni lug (Donji Emovci 32, 34 000 Požega).

 

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog Plana moći će se:

-          upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

-          dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-          dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave u pisanom obliku na adrese:

 • elektronske pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

 

 

 

KLASA: 351-01/23-01/20

URBROJ: 2178-1-27-01-23-7

Slavonski Brod, 15. ožujak 2023. godine

 

 

 

                                                                                             Ravnatelj Javne ustanove:

 

                                                                                         Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

 

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Nacrt Plana upravljanja (PU 001)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove (PU 001)

Obavijest o početku javne rasprave (PU 001)

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjima ekološke mreže Pričac – Lužani, Vlakanac – Radinje te Davor – livade (PU 8021) na javnu raspravu donesene na 11. sjednici Upravnog vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 15. ožujka 2023. godine (KLASA: 351-01/23-01/20, URBROJ: 2178-1-27-01-23-3)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak        

 

 

Javne rasprave

u postupku donošenja Plana upravljanja područjima ekološke mreže Pričac – Lužani, Vlakanac – Radinje te Davor – livade (PU 8021)

 

Članak 1.

Nacrt Plana upravljanja područjima ekološke mreže Pričac – Lužani, Vlakanac – Radinje te Davor – livade (PU 8021) (u daljnjem tekstu Nacrt Plana) upućuje se na javnu raspravu u trajanju u trajanju od 16.03.2023. do 16.04.2023., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati od 16.03.2023. do 16.04.2023.

 

Javno izlaganje održati će se 31.03.2023. godine u 12:00 sati u Slavonskom Brodu u velikoj vijećnici u zgradi Brodsko-posavske županije (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod).

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

                 

Članak 4.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Nacrt Plana:

-          na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica www.natura-slavonica.hr .

-          u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Nacrta Plana održati će se 31.03.2023. godine u 12:00 sati u velikoj vijećnici u zgradi Brodsko-posavske županije (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod).

 

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Nacrta Plana upravljanja područjima ekološke mreže Pričac – Lužani, Vlakanac – Radinje te Davor – livade (PU 8021) moći će se:

-          upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

-          dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-          dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave (16.04.2023.) u pisanom obliku na adrese:

Ø  elektronske pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ø  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

 

 

 

KLASA: 351-01/23-01/20

URBROJ: 2178-1-27-01-23-6

Slavonski Brod, 15. ožujak 2023. godine

 

 

 

                                                                                             Ravnatelj Javne ustanove:

 

                                                                                         Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

 

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Nacrt Plana upravljanja (PU 8021)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove (PU 8021)

Obavijest o početku javne rasprave (PU 8021)