Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Prijedloga Plana upravljanja područjima ekološke mreže Orljava i Orljavica i Spomenikom parkovne arhitekture Park u Trenkovu (PU 001) na javnu raspravu donesene na 11. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 15. ožujka 2023. godine (KLASA: 351-01/23-01/20, URBROJ: 2178-1-27-01-23-4)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak          

 

 

Javne rasprave u postupku donošenja Plana upravljanja područjima ekološke mreže
Orljava i Orljavica i Spomenikom parkovne arhitekture Park u Trenkovu (PU 001)

 

Članak 1.

Prijedlog Plana upravljanja područjima ekološke mreže Orljava i Orljavica i Spomenikom parkovne arhitekture Park u Trenkovu (PU 001) (u daljnjem tekstu Prijedlog Plana) upućuje se na javnu raspravu u trajanju u trajanju od 17.04.2023. do 17.05.2023., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati od 17. travnja 2023. do 17. svibnja 2023.

Javno izlaganje održati će se 04.05.2023. godine u 10:00 sati u restoranu Zlatni lug (Donji Emovci 32, 34 000 Požega).

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

                  

 

Članak 4.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Prijedlog Plana na:

-          na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica  www.natura-slavonica.hr .

-          u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 04.05.2023. godine u 10:00 sati u restoranu Zlatni lug (Donji Emovci 32, 34 000 Požega).

 

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog Plana moći će se:

-          upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

-          dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-          dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave u pisanom obliku na adrese:

  • elektronske pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

 

 

 

KLASA: 351-01/23-01/20

URBROJ: 2178-1-27-01-23-7

Slavonski Brod, 15. ožujak 2023. godine

 

 

 

                                                                                             Ravnatelj Javne ustanove:

 

                                                                                         Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

 

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Nacrt Plana upravljanja (PU 001)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove (PU 001)

Obavijest o početku javne rasprave (PU 001)