Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica

Petra Krešimira IV br.1,  35 000 Slavonski Brod

 

 

Temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode stavak 6. i 9. (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19,127/19) i članka 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 25/2014) te Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice (HR2001311) (šifra: PU 003) za razdoblje od 2024. do 2033. godine na javnu raspravu donesene na 14. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica održanoj 22. svibnja 2023. godine (KLASA: 351-01/23-01/29, URBROJ: 2178-1-27-01-23-2)  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (u daljnjem tekstu Javne ustanove Natura Slavonica) objavljuje početak          

 

 

Javne rasprave

u postupku donošenja Plana upravljanja područjem ekološke mreže
Sava nizvodno od Hrušćice (HR2001311) (šifra: PU 003) za razdoblje od 2024. do 2033. godine na javnu raspravu

 

Članak 1.

Nacrt Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice (HR2001311) (šifra: PU 003) za razdoblje od 2024. do 2033. godine (u daljnjem tekstu Nacrt Plana) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 01.06.2023. do 01.07.2023., a koja uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje.

 

Članak 2.

Javna rasprava i javni uvid održavat će se u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati od od 01.06.2023. do 01.07.2023.

 

Javno izlaganje održati će se 02.06.2023. godine u 10:00 sati u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, na adresi Glagoljaška 27 A, 32100 Vinkovci.

 

Članak 3.

Javnu raspravu iz točke 2. koordinira i provodi Javna ustanova Natura Slavonica.

                  

 

Članak 4.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid u Nacrt Plana na:

  • na službenim internetskim stranicama Javne ustanove Natura Slavonica natura-slavonica.hr .
  • u prostorijama Javne ustanove Natura Slavonica (na adresi Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod) radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

 

 

Članak 5.

Javno izlaganje o Nacrtu Plana održati će se 02.06.2023. godine u 10:00 sati u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, na adresi Glagoljaška 27 A, 32100 Vinkovci.

 

Članak 6.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Nacrt Plana moći će se:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  • dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave (01.07.2023.) u pisanom obliku na adrese:
  • elektronske pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko – posavske županije – Natura Slavonica, Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir.

 

 

 

 

KLASA: 351-01/23-01/29

URBROJ: 2178-1-27-01-23-8

Slavonski Brod, 22. svibanj 2023. godine

 

 

 

                                                                                             Ravnatelj Javne ustanove:

 

 

                                                                                        __________________________

                                                                                         Branimir Vujčić, mag. ing. agr.

 

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – NATURA SLAVONICA

 

 

Ovdje možete pročitati/preuzeti sljedeće dokumente:

Nacrt Plana upravljanja (PU 003)

Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove (PU 003)

Obavijest o početku javne rasprave (PU 003)