Ovdje možete pogledati predložak obrasca Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:

Obrazac ( PDF, 85KB)