Ostali projekti

 

Foto: Iris Beneš (BED)

Pri kraju je projekt Vlažna staništa za život koji se na Gajni provodi od kraja 2018. godine. Nositelj projekta je Brodsko-ekološko društvo - BED, a partner Javna ustanova Natura Slavonica. Projekt financiraju zaklada EuroNatur i Mreža europskih sela roda u sklopu poziva Obnova vlažnih livada i pašnjaka.

Opći cilj predloženog projekta je zaštita, očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti na zaštićenom području Gajna u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije uz poplavno područje rijeke Save. Specifični ciljevi kroz provedbu projekta su:
1. izravno utjecati na očuvanje biološke raznolikosti osiguravanjem povoljnog vodnog režima u vrijeme suše - dovođenja slatke vode u depresije;
2. obrazovanje i promicanje usluga vlažnih staništa za šire društvo.

U sklopu projekta izrađena je brošura bazirana na postojećoj poučnoj stazi na Gajni koju su osmislile djelatnice BED-a i Javne ustanove. Staza je izrađena kao dio projekta Stan na Gajni koji je bio dio velikog Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) Ministarstva zaštite okoliša i energetike financiranog zajmom Svjetske banke.

Letak i brošuru iz projekta Vlažna staništa za život možete preuzeti ovdje:

Letak ( PDF, 587 KB)

Brošura ( PDF, 3.65 MB)

 

 

 

Spring Alive

OŠ "Blaž Tadijanović" Slavonski Brod PŠ Podcrkavlje u suradnji s Javnom ustanovom Natura Slavonica uključila se ove godine u projekt Spring Alive (Proljeće uživo). Riječ je o međunarodnom projektu s ciljem razvijanja interesa djece za prirodu i zaštitu ptica selica. Prijavom svog prvog zapažanja lastavice, rode, kukavice, čiope i pčelarice na web stranici www.springalive.net, djeca iz Europe, središnje Azije i Afrike sudjeluju u stvaranju mape migracije ovih ptica, koja se u stvarnom vremenu mijenja sa svakim unesenim zapažanjem. Spring Alive povezuje djecu, njihove učitelje i obitelji u prijavljivanju prvog zapažanja pet lako prepoznatljivih vrsta ptica selica: lastavice, rode, kukavice, čiope i pčelarice.

29. ozujka 2019. stručna savjetnica Javne ustanove održala je radionicu Spring Alive za djecu 4. razreda OŠ "Blaž Tadijanović" Slavonski Brod PŠ Podcrkavlje u suradnji s njihovom nastavnicom Snježanom Marić. Sudjelovalo je oko 15 učenika četvrtog razreda. Djeca su po završetku radionice pokazala što su ranije naučila iz nastave prirode. Pripremili su zanimljivu i poučnu prezentaciju o kukcima. Njihovu odličnu prezentaciju su pozorno pratili kolege učenici, nastavnica i stručna služba Javne ustanove.

Spring Alive je započeo 2006. godine. Svrha projekta je poticati djecu, škole i širu javnost da se aktivno uključe u zaštitu ptica selica i rad nacionalnih BirdLife Partnera. Spring Alive projekt organizira OTOP, BirdLife Partner iz Poljske ispred BirdLife partnerstva, a u Hrvatskoj ga koordinira Udruga BIOM. Više informacija možete pronaći na službenoj web stranici projekta: http://www.springalive.net .

 

 

Roda s prstenom snimljena u Gornjoj Bebrini (foto V. Andrić)

Tokom ovogodišnjeg prstenovanja mladih roda, 21. lipnja 2018., u Gornjoj Bebrini je primijećena jedna odrasla, ranije prstenovana ptica. Riječ je o rodi koju su prstenovali prstenovači Mirko Šetina i Nenad Šetina 28. lipnja 2013. godine u Donjoj Bebrini. Broj plastičnog prstena je T261, a metalnog TA 09791. Roda nije svila gnijezdo daleko od svoga rodnoga sela, ali lijepo je znati da je uspješno preživjela već 5 migracija i jednak broj rođendana. Ove godine prstenovani su i njezini potomci - dvije mlade rode.
Zahvaljući plastičnim prstenovima, koji se mogu očitati pomoću dalekozora ili fotoaparata s teleobjektivom, dobivamo sve više informacija o kretanju roda. Ovi podaci dragocjeni su pri planiranju i provođenju njihove zaštite budući da su kao migratorne ptice vrlo ranjive i ugrožene. Prstenovanje provodi Zavod za ornitologiju pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u suradnji sa službenim prstenovačima koji prstenovanje provode volonterski. Od 2017. godine zahvaljući sporazumu između tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Hrvatske elektroprivrede, županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode i JU PP Lonjsko polje provodi se prstenovanje uz pomoć HEP-ovih vozila i djelatnika i uz koordinaciju javnih ustanova.
Hvala Nenadu Šetini koji nam je dojavio podatke o prstenovanoj rodi!

Čardak na Pašnjaku Ivi (foto M. Pavičić)

Projekt ''čardaci''- vidikovci predstavlja zajednički projekt Brodsko-posavske županije, općine Dragalić i Javne ustanove Natura Slavonica dobiven na Natječaju Ministarstva turizma kroz ''Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016 godini.

Projekt obuhvaća izgradnju replike čardaka iz osmanlijskog razdoblja u Posavini, koji bi služili kao vidikovci odnosno promatračnice. Funkcija čardaka u prošlosti bila je najčešće uzbunjivanju naselja i stanovništva o provali Turaka preko rijeke Save ili se koristila i za zaštitu od poplave javljajući o izlijevanje rijeke.

Čardaci u formi Vidikovca su dio biciklističke staze „Ruta Sava“', odnosno, nastavak sličnog projekta koji uzvodno provodi  Park prirode Lonjsko polje, te je ovo njegov logičan nastavak uz Savu.

Potrebno je istaknuti da je uz čardake postavljeno odmorište s masivnim klupama i servisna stanica za bicikle.

Čardak-vidikovac (promatračnica) imati će  važnu ulogu u edukacije posjetitelja o prirodnim, povijesnim, kulturnim i krajobraznim vrijednostima, u upravljanju zaštićenim područjem, posebno za praćenje ptica i drugih divljih vrsta, te za upravljanje posjetiteljima. To znači da bi se turisti, grupe školske djece i znatiželjnici  usmjeravali na točno određene točke na pašnjacima gdje ne bi ometali pašarenje, uzbunjivali stoku, ptice i sebe ne dovodili u opasnost.

U planu je nastavak izgradnje identičnih ''čardaka'' na ostalim zaštićenim područjima Brodsko-posavske županije.

 Napisao: Mario Pavičić

 

Svojim kreacijama s radionice učenici su ukrasili školu

Povodom Dana škole, 26. travnja 2018., u OŠ "Bogoslav Šulek" Slavonski Brod PŠ Vranovci biologinja Javne ustanove održala je radionicu za djecu o pticama selicama na kojoj je sudjelovalo dvadesetoro učenika. Djeca su učila o razlikama među stanaricama i selicama, uzrocima i opasnostima seoba, saznala nešto novo o najpoznatijim vrstama ptica selica u Hrvatskoj i učila unositi podatke u aplikaciju za praćenje ptica selica. Kroz radionicu naučili su prepoznavati 4 od 5 vrsta koje se bilježe kroz europski projekt Spring Alive - Dočekajmo ptice selice, a koji u Hrvatskoj koordinira udruga BIOM. Izabrane su 4 vrste obuhvaćene projektom, a koje su česte u našem kraju: roda, kukavica, lastavica i pčelarica.

Nadamo se da su djeca uspješno proširila svoje već veliko znanje o pticama koje ih okružuju. Hvala ravnateljici škole Slavici Đurđević te nastavnicama Antoniji Galojlić i Marijani Marić zahvaljujući kojima je ostvarena ova suradnja! Svim učenicima, nastavnicima i ostalim zaposlenicima želimo sretan Dan škole!