Sava Ties

Unatoč globalnoj pandemiji izazvanoj koronavirusom 20-ak članova Mreže parkova uz rijeku Savu, iz 13 različitih institucija i 5 zemalja održali su putem virtualne platforme regionalnu radionicu i sastanak svih članica Mreže.

U svrhu jačanja i unapređenja Mreže parkova uz rijeku Savu održana je regionalna radionica s ciljem usmjeravanja daljnjeg rada Mreže, definiranja vizije i misije te same strukture. „Osim izazova pronalaženja najboljih načina suzbijanja i upravljanja invazivnim stranim vrstama koje predstavljaju glavnog neprijatelja i okosnicu Sava TIES projekta, važan cilj nam je ojačati i dovesti do prepoznatljivosti Mrežu parkova uz rijeku Savu“ – izjavila je voditeljica radionice dr.sc. Mirjana Bartula , predstavnica nevladine ekološke organizacije Pokret Gorana Sremska Mitrovica iz Srbije. Cilj Mreže je očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti rijeke Save od izvora do ušća, njenih pritoka i poplavnih površina, bioraznolikosti, povoljnog ekološkog stanja i kulturnog nasljeđa za sadašnje i buduće generacije, a to se može postići samo zajedničkim radom.

Predstavljene su planirane pilot mjere u zaštićenim područjima za ovu godinu, razvoj baze podataka o invazivnim stranim vrstama sliva rijeke Save, studije o korištenju zemljišta i procjene rizika za određene invazivne strane vrste za koje je dokazano da već stvaraju velike probleme u slivu rijeke Save poput amorfe, zlatnice ili dvornika. Ujedno je najavljen početak rada na proučavanju zakonodavnih okvira vezanih uz upravljanje invazivnim stranim vrstama u zemljama Savskog bazena s ciljem kako bi se preporuke temeljene iskustvima ovog projekta prezentirale donosiocima odluka na nacionalnoj i regionalnoj razini i u konačnici uvrstile u zakonodavstvo. Navedeni rezultati i preporuke značajni za sektore zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva i vodnog sektora bit će sažeto objedinjeni u završnoj publikaciji Sava TIES projekta kako bi bili dostupni široj javnosti.

Iako su se članovi Mreže tek virtualno okupili, možemo zaključiti kako je ovaj sastanak bio iznimno koristan i uspješan za razmjenu informacija, međusektorsko povezivanje, ali i dijeljenje pozitivnih misli u ovo izazovno vrijeme koje nas je zateklo.