Savski šišmiši

Slijeva redom: Ivana Maruščak (kustosica Prirodoslovnog odjela u Muzeju Brodskog Posavlja), Josip Bodrožić-Džakić (ravnatelj Javne ustanove) i Mirna Mazija (istraživač u projektu) (foto: Renata Jurić)

Na završnoj konferenciji projekta, održanoj 28. rujna 2016. u Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu, predstavljeni su rezultati projekta Savski šišmiši. Projekt Savski šišmiši financiraju međunarodna zaklada EuroNatur, zaklada Michael Otto Stiftung i dobrotvorna zaklada Aage V. Jensen. Vrijednost projekta je 5800 €, nositelj Javna ustanova Natura Slavonica, a partneri Javne ustanove u projektu su Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije, Muzej Brodskog Posavlja, Hrvatsko šumarsko društvo – ogranci Slavonski Brod i Nova Gradiška i Brodska ekološka udruga Zemlja – BEUZ.

U sklopu projekta izvršeno je istraživanje vrsta šišmiša prisutnih na teritoriju Županije uz rijeku Savu, podizanje svijesti javnosti o važnosti šišmiša i poboljšanje šumskih staništa za život šišmiša postavljanjem umjetnih kućica za šišmiše. U Hrvatskoj postoji 35 vrsta šišmiša i sve su zakonom strogo zaštićene. Zakonska zaštita nije dovoljna pa je potrebno uložiti veće napore u njihovu zaštitu u što se treba uključiti i što veći broj ljudi što je i glavni cilj ovoga projekta.

Na završnoj konferenciji rezultate istraživanje šišmiša na zaštićenim područjima u Brodsko-posavskoj županiji je predstavila biologinja Mirna Mazija koja je istraživanja i izvršila. Za istraživanje su korištene dvije metode: hvatanje šišmiša mrežama te metoda snimanja i analize ultrazvučnog glasanja šišmiša temeljem kojih se također može utvrditi vrsta šišmiša. Istraživanjima u četiri zaštićena područja Brodsko-posavske županije (Jelas polje, Prašnik, Gajna i Bara Dvorina) zabilježeno je čak 11 vrsta šišmiša. Važno je među njima posebno izdvojiti tri vrste jer su značajni nalazi za Hrvatsku, a važne su i na europskoj razini (tzv. Natura 2000 vrste).  To su vrste širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus) i velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii) koje su karakteristične šumske vrste vezane uz stare šumske sastojine te veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) koji skloništa nalazi uglavnom u špiljama, a velike otvorene livade poput Bare Dvorine koristi kao prostor na kojem se hrani. Sve zabilježene vrste šišmiša zaslužuju pažnju, a njihove populacije je potrebno očuvati kako bi ovi noćni letači na prirodan način regulirali brojne noćne kukce.

Ravnatelj Javne ustanove Josip Bodrožić-Džakić još je jednom zahvalio partnerima na uspješno provedenom projektu te školama koje su u njemu sudjelovale: OŠ Ivan Meštrović Vrpolje (voditelj radionice izrade kućica za šišmiše Milan Rendulić), OŠ Ivan Mažuranić Sibinj PŠ Slobodnica (voditeljica radionice Sunčica Dolovčak) i OŠ Vladimir Nazor Slavonski Brod (voditeljice radionice Nataša Stanković i Sanja Žutinić).

Mirna Mazija (foto: Renata Jurić)Foto: Renata JurićFoto: Renata JurićVesna Andrić, voditeljica projekta (foto: Renata Jurić)

Istraživanja šišmiša na zaštićenim poplavnim područjima Brodsko-posavske županije (fotografiju ustupila Mirna Mazija)

U sklopu projekta Savski šimiši provedena su istraživanja na 4 zaštićena područja u Brodsko-posavskoj županiji: posebnom rezervatu šumske vegetacije Prašniku, posebnom ornitološkom rezervatu Bara Dvorina, značajnom krajobrazu Jelas polje i značajnom krajobrazu Gajna.

Istraživanje je vodila Mirna Mazija, a cilj je bio utvrditi vrste šišmiša prisutne na ovim zaštićenim područjima metodama hvatanja šišmiša mrežama te snimanja i anlize ultrazvučnog glasanja šišmiša. Istraživanja su provođena tokom svibnja i srpnja 2016. godine.

Mreže za hvatanje šišmiša postavljene na Gajni (foto Mirna Mazija)

Za točnu determinciju vrste šišmiša treba pažljivo izmjeriti (foto: Mirna Mazija)Za identifikaciju vrsta također su korišteni detektori šišmiša (foto Mirna Mazija)

Ekskurzija na Dvorini i Gajni (foto: V. Andrić)

U petak, 20. svibnja 2016., učenici uključeni u izradu kućica za šišmiše u sklopu projekta Savski šišmiši, posjetili su Baru Dvorinu i Gajnu. Učenici dolaze iz tri škole: OŠ "Ivan Meštrović" Vrpolje, OŠ "Ivan Mažuranić" Sibinj PŠ Slobodnica i OŠ "Vladimir Nazor" Slavonski Brod.

Obišli su vrijedna poplavna staništa uz rijeku Savu na kojima su u toku istraživanja šišmiša. Učenici su se na terenskoj ekskurziji čuli osnovne informacije o ovim vrijednim staništima i njihovoj važnosti za očuvanje šišmiša i drugih vrsta flore i faune. U ornitološkom rezervatu Bara Dvorina promatrali smo ptice teleskopom, a na Gajni smo obišli i poučnu stazu. Ugodno zajedničko druženje završilo je ručkom.

Ekskurzija na Dvorini (foto V. Andrić)