Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/2013) te  Uredbe o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN105/15), proglašeno je u Brodsko-posavskoj županiji 15 područja ekološke mreže te su Državni zavod za zaštitu prirode (današnja Hrvatska agencija za okoliš i priordu) i Državna geodetska uprava izradili preglednu kartu ekološke mreže. Ovdje donosimo popis tih područja. Navedeni popis nije konačan te će se po potrebi revidirati.

 

Tablica 1. PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

ŠIFRA PODRUČJA

NAZIV PODRUČJA

NAPOMENA

CILJ ZAŠTITE

HR1000005 Jelas polje Unutar ovoga područja nalaze se u potpunosti, čitavom površinom sljedeća zaštićena područja: značajni krajobrazi Jelas polje i Gajna te posebni ornitološki rezervati Jelas ribnjaci i Bara Dvorina. POP
HR1000004 Donja Posavina Čitavo zaštićeno područje značajnog krajobraza Pašnjak Iva u potpunosti se nalazi unutar ovoga većega POP područja.  POP
HR2001355 Psunj   POVS
HR2001389 Banićevac   POVS
HR2001385  Orljava Ovo područje samo sa 0,03% ulazi u Brodsko-posavsku županiju. POVS
HR2001311 Sava nizvodno od Hruščice   POVS
HR2001379 Vlakanac-Radinje   POVS
HR2001289 Davor-livade   POVS
HR2001288 Pričac-Lužani   POVS
HR2001326 Jelas polje s ribnjacima U ovo područje ekološke mreže u potpunosti je uključen posebni ornitološki rezervat Jelas ribnjaci, a djelomično i značajni krajobraz Jelas polje (nešto više od četvrtine njegove površine).  POVS
HR2000623 Šume na Dilj gori   POVS
HR2000488 Južni Dilj   POVS
HR2001328 Lonđa, Glogovica i Breznica   POVS
HR2000426 Dvorina U ovo područje je uključen posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina. Mali dio rezervata je isključen iz područja (približno 2-3%). POVS
HR2000427 Gajna U ovo područje je u potpunosti uključen značajni krajobraz Gajna.  POVS

 *POVS=područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove

 *POP= područja očuvanja značajna za ptice

 

 Kartu područja ekološke mreže i zaštićenih područja možete pogledati na ovome linku:

www.bioportal.hr/gis

Više informacija o ekološkoj mreži Natura 2000 možete dobiti na ovome linku:

http://www.dzzp.hr/ekoloska-mreza/natura-2000-129.html

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech