Posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik

Prašnik – prašuma hrasta lužnjaka

Prašnik je prašuma hrasta lužnjaka smještena u neposrednoj blizini sela Novi Varoš u općini Stara Gradiška. Zaštićen je u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

Prašnik je 250-300 godina stara sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Ostatak je slavonske prašume. Još 1929. godine isključen je iz redovnog gospodarenja šumom zbog svoje vrijednosti, a status posebnog rezervata šumske vegetacije dobiva 1965. godine rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu.

Ova tipična šuma slavonske ravnice (I. Horvat) se smjestila na 96 m nadmorske visine i ima površinu od 58 ha. U Prašniku su zastupljene dvije fitocenoze: tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli- Quercetum roboris typicum Rauš 1971.) i šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Horv. 1938.). U novije vrijeme šume hrasta lužnjaka ugrožene su snižavanjem razine podzemnih voda i melioracijom zemljišta. Prema podacima iz 1979.1 Prašnik broji 1487 stabala hrasta lužnjaka i 48 stabala običnog graba i bukve. Starost hrastovih stabala iznosi 150-300 godina. Visina im doseže do 40 m, a prsni promjer i do 200 cm. Najveći među ovim divovima imaju drvnu masu veću od 50 m3. U toku su opsežna istraživanja u Prašniku o čemu možete pročitati ovdje.

1 Matić i sur: Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar, šumsko gospodarstvo “Josip Kozarac”, Nova Gradiška, 1979.

Lokacija

Video