ZAŠTIĆENA PODRUČJA

Ustanova je osnovana s ciljem očuvanja zaštićenih područja, svojti, minerala, sigovina i fosila.
Pod nadležnošću Ustanove je sedam zaštićenih područja i 16 područja ekološke mreže.

Posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik

Posebni rezervat šumske vegetacije Muški bunar

Posebni ornitološki rezervat Jelas ribnjaci

Posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina

Značajni krajobraz Gajna

Značajni krajobraz Jelas polje

Značajni krajobraz Pašnjak Iva

 Kanjoni Pljuskare